ProSoft Technology

RLX2

ProSoft Technology® släpper 802.11n Industrial Wireless Access Point/Bridge/Repeater med snabb roaming-teknologi

EPLAN

EPLAN är Siemens PLM Solution Partner: gränssnitt mellan EPLAN och Teamcenter

Sedan mitten av april har Eplan varit en officiell Siemens PLM Solution Partner. Syftet med partnerskapet är att erbjuda ett gränssnitt mellan två marknadsledande system - Eplan och Teamcenter. Denna integration tätar tidigare luckor i PLM-processen: konfigurationsdata för EPLAN-plattformen kan nu bearbetas i Teamcenter. Företag från olika branscher kan dra nytta av denna integrerade strategi som utgör en del av en enhetlig produktskapande process.

HMS Industrial Networks AB

Anslutas.

Nagel Precision i USA ansluter sina heningmaskiner till alla industriella nätverk med hjälp av Anybus X-gateway.

Baumer

HeavyDuty-givaren EEx HOG 161 - nu med IECEx-standard

EEx HOG 161 är Baumers senaste HeavyDuty-pulsgivare i explosionssäker design med IECEx-certifiering enligt enhetskategorin 2 G.

NORD Drivesystems

SK 135E: Underhållsfri decentraliserad mjuk och reverseringsstarter med integrerat motorskydd - det ekonomiska alternativet

NORD DRIVESYSTEMS introducerar en ny motormonterad starter med ett utökat prestanda för ekonomisk distribuerad implementering av mjukstart- och reverseringsfunktioner, för motorer från 0,25kW -7,5 kW. Den kompakta SK 135E har integrerat motoröverbelastningsskydd genom PTC termistor-övervakning, nät- och motorfasfel-övervakning, I²t-övervakning och magnetiseringsströmsövervakning. Elektronisk, outslitlig switchteknik ersätter motorskydd, kontaktorer för reversering och bromslikriktare, vilket gör hela kopplingsskåp överflödiga i stora anläggningar. Eftersom anslutningskablar för PTC-termistor och bromskontroll inte erfordras, så blir installationen i allmänhet mer kostnadseffektiv, utrymmessnål, och snabbare. När drivenheten beställs komplett med växellåda, motor, och startenhet, förenklas varje installationstillfälle till att bara dra åt skruvarna och ordna den elektriska anslutningen, vilket är valfritt med pluggar.

British Steel

Tata Steel vinner Nordirland-kontrakt på £ 1.000.000

Räls från Tata Steel har hjälpt till att få järnvägslinjen mellan Nordirlands två största städer på rätt spår igen - och resulterade i en ytterligare £ 1.000.000-order från landets kollektivtrafiks leverantör.

EATON

SOL30X PV brandkårsbrytare som anslutningsklar kombinationsenhet ger extra säkerhet

Diversifierade industriföretaget Eaton Corporation erbjuder kompletta, redo att installera och ansluta, PV-brandkårsbrytare bestående av flera för-kablade frånskiljare för solcellsanläggningar (PV). För en liten investering kan brandkårsbrytare, som kan utlösas på avstånd, avsevärt öka säkerheten vid brandbekämpning i byggnader med solcellsanläggningar. Eaton erbjuder även en standardbaserad lösning som överensstämmer med den nya tillämpningsguiden VDE-AR-E 2100-712, som gäller från den 1 maj 2013. Guiden anger de åtgärder som krävs för att upprätthålla elsäkerheten vid brandbekämpning. De tekniska installationskraven specificerar utrustning för frånkoppling vid slutet av en solcellssträng/generator eller vid en byggnads ingångspunkt som högsta prioritet. Tillämpningsguiden förbjuder uttryckligen permanent kortslutning av en sträng eller PV-generator.

HMS Industrial Networks AB

HMS Product Innovation Award.

Nätverksprocessorn Anybus NP40 från HMS rankad bäst i klassen av Frost & Sullivan

Gå med i 155 000+ IMP-följare