www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s fem europeiska produktionsanläggningar drivs nu med grön el

NSK har tecknat ett kontrakt med elleverantören till sina två brittiska tillverkningsanläggningar i Newark (industriella lager och linjärstyrningar) och i Peterlee (lager till bilindustrin) för leverans av "grön el" från vindkraft. Eloperatören producerar således grön el från förnybara källor som matchar förbrukningen i NSK:s brittiska anläggningar.

 Med dessa kontrakt använder nu alla fem av NSK:s europeiska produktionsanläggningar - inklusive Munderkingen i Tyskland och Kielce och Wałbrzych i Polen - grön el, liksom företagets europeiska huvudkontor och teknologicenter i Ratingen, Tyskland. Denna utveckling är ett av många steg som NSK tar för att minska påverkan av sin verksamhet på miljön. Det är också en del av företagets europeiska mål att tillverkningsanläggningarna ska bli koldioxidneutrala (scope 1 och 2 utsläpp) till 2030.

Användningen av grön energi har en betydande inverkan på minskningen av utsläpp. När Kielce-fabriken - den största NSK-anläggningen i Europa - helt övergick till el från förnybara resurser 2019 minskade utsläppen med cirka 65 000 ton CO2 redan efter ett år.

Eddie Ward, Quality och Environmental Systems Manager, EQA (European Quality Assurance) på NSK Europe säger: “Medan de två brittiska fabrikerna är mindre än Kielce när det gäller sin elförbrukning, förväntar vi oss en årlig minskning på cirka 10 000 ton rapporterad CO2-utsläpp, vilket fortfarande är en betydande minskning. Det kommer också att hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål och bidra till kampen mot den globala uppvärmningen."

Utöver grön energi producerar 23 NSK-anläggningar världen över sol- och vindenergi, vilket minskar CO2-utsläppen med cirka 3 900 ton per år. Denna verksamhet möter företagets ambition att minska energiförbrukningen vid sina fabriker och kontor.

Redan 2008 införde NSK ett nyckeltal för varje ny produkts miljöpåverkan: den så kallade 'Neco'-faktorn.

Eddie Ward tillägger: “Med detta nyckeltal använder vi ekoeffektivitetsindikatorer för att bedöma miljövänligheten hos våra produkter, såväl heltäckande som kvantitativt. Vårt mål är att utveckla nya produkter med en Neco-poäng på 1,2 eller högre. Under 2020 uppnådde vi detta mål med sex nya miljövänliga produkter, bestående av lager, linjärstyrningar, ställdon och fetter. Vi fortsätter denna aktivitet med alla våra nya produktutvecklingar.”

NSK:s samtliga fem europeiska produktionsanläggningar köper grön el – inklusive den största anläggningen i Kielce, Polen.


NSK:s fem europeiska produktionsanläggningar drivs nu med grön el
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare