www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK ger öppen IP-åtkomst för COVID-19-aktiviteter

NSK, en av världens ledande tillverkare av lager, linjärstyrningar och styrsystem, har anslutit sig till nya "Open COVID-19 Declaration", vilket understryker företagets åtagande för ett snabbt slut på spridningen av coronaviruspandemin (COVID-19). Genom denna deklaration lovar NSK att göra sin IP (intellectual property) fritt tillgänglig för utveckling, tillverkning och andra aktiviteter som är centrala för att stoppa virusspridningen.

För att förhindra tillväxten av COVID-19 krävs snabb utveckling, produktion och distribution av terapeutiska läkemedel, vacciner, medicintekniska produkter och produkter som förebygger infektioner. Open COVID-19-deklarationen uppmanar IP-ägare att göra sina patent, verktygsmodeller, designpatent och upphovsrätt fritt tillgängliga i kampen mot pandemin. Att stoppa viruset så snabbt som möjligt kräver en ny typ av samarbete mellan industri, regering och vetenskap, något som bryter traditionella upplägg.

NSK stöder fullständigt denna strategi och har undertecknat deklarationen utan några begränsningar på villkor och samtycker till att inte hävda IP-rättigheter mot alla företag som jobbar för att bekämpa COVID-19, inklusive förebyggande, inneslutning och behandling. Företaget kommer inte att söka någon form av kompensation för användningen av sin IP i sådana sammanhang.

Under normala omständigheter innebär användning av IP en förhandlings- och licensprocess, men detta upphävs enligt deklarationen, vilket påskyndar utveckling och tillverkning av motåtgärder för COVID-19. Den officiella formuleringen av den öppna COVID-19-deklarationen, som undertecknats av NSK, kan hittas på www.gckyoto.com/covid-2.

Framöver kommer NSK att fortsätta arbeta med deklarationsgruppen och andra företag för att få ett snabbt slut på COVID-19-spridningen. Denna åtgärd är en del av företagets outtröttliga ansträngningar för att stödja en sund och hållbar utveckling av samhället runt om i världen.

NSK är bland dem som lovar öppen åtkomst till sin IP för de företag och institutioner som bekämpar COVID-19


NSK ger öppen IP-åtkomst för COVID-19-aktiviteter

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare