www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK utbildar produktionspersonal med hjälp av VR-teknik

Operatörer av högprecisionsslip- och ytslipmaskiner i NSK:s kullagerproduktion drar fördel av virtuella utbildningsmetoder. VR-tekniken har bland annat fördelen att maskiner kan fortsätta producera samtidigt som det möjliggör enklare standardisering av utbildningar. För NSK tjänar detta första projekt vid dess Munderkingen-fabrik i Tyskland som modell för framtida utbyggnad vid andra anläggningar.

Vid tillverkning av högkvalitativa kullager är kraven på noggrannhet vid bearbetningen extremt höga, varför NSK:s produktionsanläggningar använder sig av speciella högprecisionsslip- och ytslipsmaskiner. Utmaningen är att hålla dessa maskiner igång 24/7, samtidigt som företaget utbildar de anställda i deras drift.

NSK, som arbetar i samarbete med Varity.me, har hittat en lösning på denna utmaning genom VR-teknik: inga fler produktionsavbrott är nödvändiga för att genomföra utbildningspass eftersom de nu äger rum interaktivt i det virtuella rummet. Dessutom är det möjligt att hålla utbildningen på en decentraliserad plats så liten som 2 kvm.

En av fördelarna med denna typ av utbildning är att varje operatör lär sig hur man ställer in maskinen på samma sätt när man byter till nästa produkt. På fabriken i Munderkingen är inställningen av arbetsflöden särskilt viktig eftersom anläggningen producerar ett brett utbud av kundspecifika lagertyper i små serier, vilket kräver frekventa maskininställningar.

VR-stödd utbildning av installationsprocessen ekapar en standardprocedur som minskar cykeltidsfel, skrotmängd och kvalitetsavvikelser. Viktigt är att operatörer upprepade gånger kan öva och förbättra sina inställningar utan att behöva demontera maskinen varje gång.

Carsten Schleyer, ansvarig för projektet på NSK i Munderkingen, nämner en annan fördel: "Den tid som krävs för träningspass i det virtuella rummet är ofta bara en tredjedel av vad som krävs för konventionell träning, till stor del för att VR-träning kan fokusera enbart på procedurer utan att behöva hantera verkliga verktyg och arbetsstycken."

I praktiken visade det sig snabbt att VR kunde erbjuda ytterligare fördelar för NSK, vilka går långt utöver utbildningskraven. Ett exempel är en maskin som fortfarande är under utveckling hos tillverkaren. Det är då möjligt att installera denna maskin i det virtuella utrymmet och utbilda anställda på den. Inställningsprocedurer kan analyseras och optimeras med hjälp av maskinens digitala modell. Operatörer kan sedan komma med förslag för att optimera inställningsprocedurerna och till och med skicka feedback och förslag direkt till maskinens utvecklare, som kanske kan göra justeringar därefter.

En annan fördel med att ha en digital maskinmodell i det virtuella rummet är möjligheten att se den från alla tänkbara vinklar. Denna förmåga kan gynna till exempel reparations- och underhållspersonal, som kan titta in i den virtuella maskinen och utveckla en plan för att byta ut komponenter.

NSK:s ledningsgrupp ser detta projekt som ett bra exempel på hur digitalisering inte bara ger förväntade fördelar, utan också avslöjar potential inom andra områden.

"Att ha en modell av en slip- eller ytslipmaskin i det virtuella utrymmet gör inte bara utbildning av anställda lättare, det hjälper också till med drift och underhåll av själva maskinen", bekräftar Carsten Schleyer.

Projektgenomförandet vid NSK:s Munderkingen-fabrik skedde i samarbete med Varity.me, ett tvärvetenskapligt team från Modellfabrik Bodensee GmbH. Varity.me har utvecklat sin egen mjukvara, Varity SDK, för att snabbt och enkelt utveckla interaktiva utbildningar i det virtuella rummet.

1) VR-maskinträning vid NSK:s Munderkingen-fabrik ger ett antal viktiga fördelar (Foto: NSK Munderkingen)


NSK utbildar produktionspersonal med hjälp av VR-teknik

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare