www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK lanserar världens första lagerserie med hållare av bioplast

Efter utvecklingen av världens första bioplasthållare för rullningslager år 2021, kan NSK nu presentera sin första produktlinje. Den nya värmebeständiga hållaren kommer att finnas tillgänglig på företagets 60- och 62-seriens spårkullager, som är perfekta för fläktmotorer i luftkonditioneringsanläggningar. Framöver kommer NSK att fortsätta att utöka sin produktportfölj och det tillhörande utbudet av tillämpningar för OEM-företag som vill utveckla miljövänliga produkter.

Genom att tillverka hållaren av ett bioplastmaterial - som härrör från förnybara biomassakällor (främst växter) - är det möjligt att minska livscykelns CO2-utsläpp med 91% jämfört med konventionell plast tillverkad av fossila bränslen, vilket bidrar till koldioxidneutrala initiativ. Det kan noteras att konventionella bioplastkomponenter lidit av låg värmebeständighet, medan NSK:s hållarmaterial tål driftstemperaturer på upp till 120°C.

Försäljningen av nya luftkonditioneringsapparater kommer att öka i takt med ett växande antal hushåll över hela Europa, medan hem och arbetsplatser med befintliga luftkonditioneringsapparater vill uppgradera på grund av fördelarna som förbättrad ventilation ger. Lager är en nyckelkomponent i fläktmotorerna i luftkonditioneringsapparater. Genom att dra fördel av NSK 60- och 62-seriens spårkullager och världens första 100 % bioplasthållare, kan OEM-tillverkare av luftkonditioneringsapparater öka sina hållbarhetsegenskaper.

Genom att använda CAE-teknik i utvecklingsprocessen kunde NSK utvärdera dimensioner, former och deformationer och verifiera lämpligheten av befintliga formverktyg. Företaget kunde också bedöma viktiga egenskaper som styrka och kvalitet. I synnerhet använde NSK digital tvillingsimulering för att utvärdera hållarens stressegenskaper under driftsförhållanden.

Efter simuleringen genomförde NSK ytterligare validering av hållarens prestanda under rotation via verkliga tester av fysiska prototyper. Genom att tillämpa de två perspektiven parallellt minskade företaget utvecklingstiden för hållaren till en tredjedel av den för konventionella processer.

Förutom hög tillförlitlighet kräver fläktar i luftkonditioneringmotorer lager som har lågt ljud och låg friktion. NSK:s funktionella utvärderingstester bekräftade att lager med bioplasthållare har en likvärdig ljud- och friktionsprestanda som konventionella hållare tillverkade av polyamid 66.

I slutändan, vid sidan av potentialen att hjälpa OEM-tillverkare att utveckla kolneutrala produkter, uppvisar den nya bioplasthållaren likvärdig styrka, värmebeständighet, fettbeständighet och svetshållfasthet som polyamid 66, såväl som jämförbar styvhet, utmattningsbeständighet, krypbeständighet och slaghållfasthet.

Framöver kommer NSK att fortsätta att utöka sin användning av bioplast i produkter för andra sektorer, såsom bilindustrin, i syfte att ytterligare minska koldioxidutsläppen och bidra till skapandet av ett koldioxidneutralt samhälle.

1) NSK tillverkar sin senaste hållare för rullningslager av ett bioplastmaterial (växtbaserat). Foto: Kai Beercrafter/ Shutterstock


NSK lanserar världens första lagerserie med hållare av bioplast

2) NSK:s bioplashållare uppvisar samma prestanda som konventionella plasthållare gjorda av polyamid 66, men med 91 % lägre CO2-utsläpp under hela livscykeln. Foto: NSK


NSK lanserar världens första lagerserie med hållare av bioplast
3) NSK 60- och 62-seriens spårkullager använder den nya miljövänliga, värmebeständiga bioplasthållaren, som hjälper OEM-tillverkare att utveckla koldioxidneutrala produkter. Foto: NSK


NSK lanserar världens första lagerserie med hållare av bioplast

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare