www.tillverkning-sverige.com
NSK

Nya NSK-lager för valsverk ger lång livslängd

NSK har utvecklat sina senaste fyra-radiga koniska rullager för valsverk för att skapa ett antal prestanda- och miljöfördelar. Dessa rullager använder nyutvecklat, vattentätt fett som är helt inneslutet i lagren. Med de nya lagren fördubblas normalt livslängden under svåra och utmanande förhållanden, till exempel där det finns en hög risk för vatteninträngning. Dessutom innebär den förseglade konstruktionen att fettförbrukningen är mycket mindre än den som uppvisas av ett konventionellt "öppet" lager, medan risken att förorena miljön kraftigt minskas.


NSK:s nya fyra-radiga, förseglade koniska rullager med lång livslängd och det nya AQGRD-fettet möter ett primärt behov i valsverk: kravet på rullager som håller länge. Valsverk använder vanligtvis par av transportrullar för att flytta plattor av stål eller andra metaller till bearbetning, såsom plåtark. Detta arbete är särskilt krävande för lagren, som måste bära stora laster vid höga hastigheter och temperaturer, och uthärda konstant exponering för vattenspolning och metallpartiklar.

Dessa svåra driftsförhållanden kan leda till förtida lagerfel på grund av brister såsom flagning. Flagning uppstår när materialutmattning får små bitar av lagermaterial att skilja sig från rullbanans glatta yta. Denna effekt skapar grova regioner som så småningom bidrar till lagerhaveri.

Den nyaste utvecklingen för att bekämpa sådana problem är det nyutvecklade vattentåliga fettet AQGRD. Optimerad fettkomposition skapar en tjockare oljefilm och ett skyddande skikt mellan banan och rullarna, vilket hindrar direktkontakt utan smörjning och förhindrar samtidigt korrosion. Rostförebyggande är viktigt eftersom skadliga defekter såsom flagning, som äventyrar livslängden, härrör från korrosionsområden. I slutändan reducerar längre livslängd underhållskostnader och ökar driftssäkerheten. Eftersom lagren behöver färre byten hjälper de dessutom till att minimera koldioxidavtrycket och resursförbrukningen.

Med färre ersättningscykler, som uppstår med konventionella lager, kommer minskad material- och energiförbrukning också att resultera i sänkta koldioxidutsläpp.

Framöver kommer NSK att fortsätta utveckla och tillverka produkter som är inriktade på att bidra till ett hållbart samhälle.

1) NSK:s nya förseglade fyra-radiga koniska rullager för rullar i valsverk


Nya NSK-lager för valsverk ger lång livslängd

2) Ett arbetsschema över ett valsverk som visar valsar och rullar


Nya NSK-lager för valsverk ger lång livslängd

3) NSK:s senaste tätade fyra-radiga koniska rullager packade med vattentätt AQGRD-fett, vilket ger dubbla livslängden jämfört med konventionella lager
 

Nya NSK-lager för valsverk ger lång livslängd

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare