www.tillverkning-sverige.com
Westermo Teleindustri AB

Westermo Industrial Ethernet switch reducerar stressen hos ABB Force Measurement

ABB FM (Force Measurement) använder Westermo Redfox Industrial Ethernet switch med den senaste versionen av Stressometer-system för mätning och kontroll av valsverk. Genomförandet av RedFox Industrial-enheten har bidragit till att antalet datakommunikationsprodukter, som behövs från sex till ett, minskat och förenklar systemet och sänker kostnaderna.

Westermo Industrial Ethernet switch reducerar stressen hos ABB Force Measurement
Globalt är ABB FM ledande leverantör av styrsystem för valsverk. Företagets Stressometer-system, bestående av en mängd olika mät- och kontrollinstrument, optimerar processen för producering av valsade produkter med högsta kvalitet.

Vid genomförandet av en tidigare version av Stressometer-systemet kunde valsverkets kontrollnätverk ofta bestå av upp till sex olika nätverksenheter. Dessa inkluderade switchar, routrar, konverterare och brandväggar som alltid levererades från olika tillverkare. Detta kunde resultera i kompatibilitetsproblem och brist på kritiska nätverksfunktioner som säker VPN och separation av nätverk, liksom svårigheter att installera och underhålla dessa komplexa nätverk. Det stora antalet produkter som måste konfigureras betydde längre installationstid och krävde en högre nivå av nätkunskap. Behovet av att använda flera produkter bidrog även till ett överbelastat styrskåp som sedan måste kylas ned. Detta ledde till ökade underhållskrav allteftersom fläktarna blev utslitna.

Nätverkslösningen för Stressometer är nu baserad på en enda RedFox Industrial 18 ports Layer 3-switch som kör Westermos WeOS operativsystem. Detta operativsystem har utvecklats av Westermo för att tillhandahålla Layer 2- och Layer 3-funktioner, vilket innebär att RedFox Industrial-enheten kan användas både som switch och router.

WeOS operativsystem kan även hantera komplexa nätverksfrågor, inklusive avancerad säkerhet. Exempelvis kan varje port konfigureras med enskilda brandväggsregler och ge stöd för krypterade VPN-tunnlar, vilket innebär säker anslutning över internet. Dessa nya funktioner, som tillhandahålls av RedFox Industrial, gör det nu möjligt för Stressometer-systemet att hantera flertalet kommunikationsätverk även inom den anläggning som använder en enda nätverksenhet.

- Vi har levererat den senaste versionen av Stressometer-systemet sedan 2010, integrerad i RedFox Industrials enhet, och vi har inte haft några problem alls med datakommunikationen, säger Christer Gustafsson, Data Communications Manager vid ABB FM.

- När vi uppgraderade vårt system ville vi ha en mer enhetlig nätverkslösning. Westermos enhet bidrar till att uppnå detta genom att undvika kompatibilitetsproblem mellan produkter från olika tillverkare. På grund av detta är systemet nu lättare att installera och underhålla och kostar mindre att leverera.

RedFox Industrials WeOS operativsystem gör så att kommunikationsnätverket kan indelas i tre virtuella VLAN: En skyddad VLAN, som använder en krypterad VPN-tunnel som inte är tillgänglig för kunden, förbinder alla mät- och kontrollinstrument. En andra VLAN ansluter till valsverkets kontrolldator och den tredje ansluter till anläggningens kontorsnätverk. Detta ger en koppling till internet och gör att systemet säkert kan övervakas utanför det industriella nätverket.

Den nya nätverkslösningen för Stressometer-systemet levereras förkonfigurerad, den är lika enkel att installera som det är att koppla in några kablar. Väl på plats är den praktiskt taget underhållsfri. Om Stressometer-systemet kräver uppdateringar eller service, kan ABB FM enkelt få tillgång till en skyddad del av nätverket över internet via krypterad VPN-tunnel. Även om systemet är förkonfigurerat är det fortfarande mycket flexibelt. Om utrustningen skulle kopplas in eller flyttas, kan regler från Network Address Translation (NAT) tillämpas utan att påverka den ursprungliga konfigurationen.

ABB Stressometer System är installerat i tuffa industriella miljöer. Westermos RedFox Industrial switch har utformats speciellt för sådana tillämpningar och kommer att verka i miljöer med höga nivåer av elektromagnetiska störningar och i extrema temperaturer på mellan -40 till +70 degC.

- Vi har provat många olika industriella datakommunikationsprodukter från olika leverantörer, men ingen har varit tillräckligt bra för våra höga krav. Den nya lösningen, som omfattar Westermo-enheten, fungerar mycket bra och kräver mycket lite teknisk support, avslutar Gustafsson.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare