www.tillverkning-sverige.com
LEROY-SOMER

Industriella kylutrustningar: Leroy-Somer möter utmaningen

Leroy-Somer erbjuder högpresterande, kompakta och mycket effektiva motorlösningar till användare, installatörer och tillverkare av kylutrustningar: induktionsmotorer med fast hastighet, högeffektiva motorer, variabel hastighet och - för maximal produktivitet - de nya lösningarna med Dyneo® permanentmagnet.

Industriella kylutrustningar: Leroy-Somer möter utmaningen
Denna patenterade teknologi ger en mycket hög verkningsgrad över hela varvtalsområdet, kombinerat med viss sammanträngdhet, vilket ger högre COP (Coefficient of Performance) än vad som kan uppnås med traditionella lösningar. Resultatet demonstrerades när J&E Hall valde Leroy-Somer till driften av sina kompressorer. Denna betydande tillverkare av kylutrustning har nyligen installerat kylsystemet i en ny distributionscentral tillhörande Wm Morrison Supermarkets Plc-kedja. Energibesparingarna uppskattas till cirka 45 000 euro under fyra år.

Utmaningen med att spara energi
En industriell kylinstallation är mycket energikrävande, vanligtvis innebär effekterna 3 till 10 MW. Elmotorer ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom de utgör den viktigaste källan till möjliga energibesparingar. För installatörer och tillverkare är det viktigt att främja tekniska lösningar som förbättrar installationen vid anläggningarna.

Användningen av variabla hastigheter är definitivt det första svaret på denna utmaning. En anläggnings storlek är beroende av utomhustemperaturen, särskilt under de varmaste perioderna. Dessemellan är installationen överdimensionerad. Variabla hastigheter kan begränsa variationerna i termisk belastning, anpassa maskinens drift till faktiska behov och därmed optimera anläggningens totala effektvitet.

COP kan visa sig vara ett utmärkt verktyg för att mäta effektiviteten i en installation, eftersom det uttrycker förhållandet mellan den tillverkande kylkapaciteten och den elektriska energikonsumtionen. Ju högre denna kvot är desto effektivare är systemet.

Ett komplett, skräddarsytt erbjudande
Med sin kompetens inom design och tillverkning av industriella drivsystem har Leroy-Somer utvecklat ett omfattande sortiment av lösningar i syfte att skapa betydande energibesparingar.

Förutom att erbjuda de fasta varvtalen har Leroy-Somer även ett urval av skyddande fukttäta induktionsmotorer som kan möta IE2-klassificeringen enligt ErP EU-direktiv (Energy related Product, formerly EuP). Detta omfattar flera serier som redan överensstämmer med IE3 ”Premium”.

Vad gäller variabel hastighet har Leroy-Somer det bredaste sortimentet på marknaden, från enkel varvtalsreglering till decentraliserad variabel hastighet och ett komplett specifikationssystem. Flera speciella motorserier har utformats för att ge ett stabilt utbud som tillmötesgår behoven av olika tillämpningar samt för att säkerställa högsta möjliga prestanda från ett elektroniskt drivsystem: hög effektivitet, konstant vridmomentdrift utan de-rating eller forcerad ventilation för att minska underhållet och riskerna för haveri.

Företaget har även tagit fram nya drivsystem som är särskilt väl lämpade för denna marknad: Dyneo®-serien kombinerar lösningar, inklusive frekvensstyrning och Leroy-Somer permanentmagnetiserade synkronmotorer. Den patenterade radiella magnetrotortekniken, som eliminerar energiförlusterna tack vare rotordelarna, har lett till betydande ökning av maskineffektivitet och särskilt när de fungerar under mycket varierande belastning.

Dessa oöverträffade effektivitetsnivåer ligger redan långt över tröskelvärdena för den kommande IE4-klassen, och förebådar en ytterligare energibesparing på mer än 10% jämfört med traditionella lösningar med variabel hastighet. Avkastningen på investeringen för dessa nya tekniker är därför oftast mindre än 12 månader.

Denna innovativa teknik, testad under mer än 10 år av ledande kompressortillverkare, har fördelen att vara exceptionellt kompakta vilket ger högre COP än med traditionella lösningar, samtidigt som underhållskostnaderna minskar.

Renovering av befintliga system bevisar att LSRPM-serien är mycket enkel att använda. Den mekaniska konstruktionen är identisk med induktionsmotorn. Förutom att bidra till betydande energibesparingar är investeringens avkastning extremt snabb.

Slutligen, i sin roll som internationell koncern erbjuder Leroy-Somer service till installatörer över hela världen, oavsett om det gäller uppförande av nya anläggningar eller upprätthållning av befintliga anläggningar.

Allt ljus på den nya effektiva DYNEO®-lösningen från Leroy-Somer:
Wm Morrison Supermarkets Plc

Genom att bygga upp den senaste distributionscentralen i Storbritannien, Wm Morrison Supermarkets Abp, fortsätter företaget mot sina mål "Färsk mat för dig", och sätter miljökraven i centrum av designprocessen.

J&E Hall är en stor leverantör av kylutrustning och kan, med sitt kompressorpaket, möta energiutmaningen från Wm Morrison Supermarkets Plc. Strategin är att kombinera det fasta kylpaketet med variabel hastighet för att reglera systemet beroende på efterfrågan.

För att maximera energibesparingarna arbetade J&E Hall på två lösningar för variabel hastighetsförpackning: en med hjälp av befintliga teknikinduktionsmotorer och en annan med den nya Leroy Somer innovationen Dyneo®. Efter ingående analys beslutade kompressorutvecklaren att använda det nya Dyneo®-konceptet.

Diagrammet nedan visar skillnaden mellan effektivitet i Dyneo®-permanentmagnet (PM)-motor och EFF2-asynkroniserad induktionsmotor.

Vid olika varvtal, från 3600 rpm ner till 1000 rpm, kan skillnaden i verkningsgrad mellan motorer vara upp till 7,5 procent.

Anläggningen är i bruk sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

Följande bild visar den energibesparing som uppnåtts med Dyneo®, beroende på kundens cykel:

Eff2-motor = konsumtion av 2,899,243 kWh, en kostnad på £231,937 (274,088)
Dyneo® = konsumtion av 2,780,802 kWh, en kostnad på £222,464 (262,893).
Den årliga besparingen är därför £9,473 (11,194).
Den totala energikonsumtionen på standardmotorn inkluderar 3 kW forcerad ventilation.
Kalkylen baseras på en kostnad av 8p per kW.
Sparad energi efter fyra år = £37,892 (44,776).

Duncan ASPINALL, J&E Halls projektchef, förklarar: “Våra kunder blir mer och mer oroade över sina elfakturor, och utan tvivel är Dyneo® den rätta lösningen. Denna motor går en ljus framtid till mötes, eftersom den passar till J&E Halls skruvkompressorer.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare