Interroll och Conveyroll – ett stort steg som uppgraderar Andreas distribution

2018-09-25
Sant'Antonino, Schweiz; Mexico City, Mexiko 25 september 2018. Mexikos ledande skokatalogmärke Andrea har dramatiskt minskat leveranstider och förbättrat sina interna processer genom att öka nivåerna av precision och kvalitet på sina leveranser med hjälp av Interroll och Conveyroll så att de kan ta rätt steg i ett eftermonteringsprojekt.

Andrea, det ledande varumärket på skokatalogmarknaden i Mexiko, ville effektivisera driften av företagets lager och förbättra leveranstiderna för inköp på sin webbplats, liksom de leveranser som är avsedda för olika städer i hela Mexiko.

För att möta denna utmaning arbetade Interroll och Conveyroll med att utforma en logistiklösning som skulle göra det möjligt för Andrea att inte bara göra transporter effektivare utan också att dubbelkontrollera varje försändelse - för att säkerställa att både produkten och adressen till vilken den skulle skickas var korrekta.

"Efter att ha granskat kundens krav bestämde vi oss för att designa en lösning som skulle passa kundens installerade kapacitet. De ville förbättra sina leveranstider samtidigt som de ville öka precisionen i sina leveranser. Detta var något som tagit för mycket tid och för mycket ansträngning, med tanke på hur viktigt det är för dem att leverera snabbt och med minimala fel,” säger Alfonso López på Conveyroll.

Projektets utformning och implementering tog cirka 18 månader (från idé till dess att den var fullständig). "Vi arbetade med Conveyroll-teamet för att utforma en lösning som skulle göra det möjligt för Andrea att påverka sina affärsindikatorer och avsevärt förbättra sina leveranstider," säger Stephen Cwiak, ansvarig för projektet vid Interroll.
 
Den slutliga systemkonfigurationen och omfattningen av projektet för Andrea inkluderar tre halvautomatiska induktionstransportörer för att lasta objekt på Crossbelt-sortern. Sorteringsslingan med en total kapacitet på 6000 enheter per timme fungerar som hjärtat i systemet och överför varorna via Crossbelt-sortern till en av 100 fack som kantar slingan. Maskinnivån kontrollerar ett smidigt övervakat system som använder en skanningstunnel för att identifiera varorna via en streckkod på varje objekt. Streckkodsinformationen används för att kommunicera med företagets Warehouse Management System för att leverera varorna till rätt destination.
 
Smart eftermontering tredubblade Andreas materialflöde

Tack vare den installerade tekniken är Andreas materialflödesoperationer nu 3 gånger effektivare och tidigare leveranstider på mellan 4 och 7 dagar reducerades till 2 till 3 dagar för leverans.

Order misstagen nådde även de ett minimum tack vare den dubbla översynskonfigurationen som programmerats i systemet, vilket garanterar att varje paket kommer till sin riktiga destination. "Under analys- och planeringssessionen granskade vi minsta och maximala storlekar, såväl som viktintervallet för att designa en lösning som kunde uppfylla alla önskemål, tillägger Alfonso López.

Materialflödeslösningen har 200 utgångar som gör det möjligt för Andrea att generera leveranscykler till alla Mexikos städer, antingen genom egna butiker eller direkt till slutkunden. Lösningens utformning gjordes på ett sådant sätt att det enkelt tillåter modifiering eller uppgraderingar, vilket gör det möjligt att fördubbla kapaciteten på kort sikt.

"Det här har varit ett mycket intressant projekt, med tanke på egenskaperna hos Andreas system, deras verksamhet och de presenterade behoven. Det har varit väldigt givande att arbeta med Conveyroll-teamet för att erbjuda den här lösningen", avslutar Stephen Cwiak

                                                                    
Skanningstunnlar identifierar varorna via streckkod


Andreas sorteringsslinga är systemets hjärta och har en total kapacitet på 6000 enheter per timme.


Presskontakter
Martin Regnet
Global PR Manager
Interroll (Schweiz) AGVia Gorelle 3 | 6592 Sant'Antonino | Switzerland
+41 91 850 25 21
media@interroll.com
www.interroll.com
 
 
Kontakter (Sverige)
INTERROLL Nordic A/S
Karlsrovägen 64
SE-302 41 Halmstad
Jörgen Wiktorsson
Telefon: +46 35 22 70 77
j.wiktorsson@interroll.com
www.interroll.se