ABB News

ABB: ENERGIEFFEKTIVITET ÄR BÄSTA SÄTTET FÖR INDUSTRIN ATT KAPA KOSTNADER OCH OMGÅENDE MINSKA UTSLÄPPEN

Fristående rapport lyfter fram tio åtgärder för att hjälpa industrianvändare att omgående förbättra sin energieffektivitet. Genom att förbättra energieffektiviteten kommer energiräkningarna och utsläppen att minskas avsevärt på kort till medellång sikt utan att kompromissa med produktiviteten.

COVAL

Coval utökar nu sitt utbud av flerstegs-vakuumpumpar för tunga vakuumapplikationer

Med den nya CMS HD-serien av modulära flerstegs-vakuumpumpar erbjuder COVAL en robust och kraftfull lösning för applikationer som kräver ett högt vakuumflöde för hantering av en mängd olika föremål. De är idealiska för att utföra lyft och förflyttning av porösa material eller vid tömning av tankar med stor volym.

Vattenfall News

VATTENFALL UPPNÅR SÄKRARE OCH MER KLIMATSMART UNDERSÖKNING AV HAVSBOTTNEN MED OBEMANNAD FARKOST

Vattenfall har genomfört den första storskaliga undersökningen av havsbottnen med obemannade ytfarkoster. Resultaten var mycket goda, både ur klimatsynpunkt och ur säkerhetssynpunkt. Detta öppnar upp för en bredare användning av denna nya teknik.

ABB News

NYA INDUSTRIROBOTEN ABB SWIFTI LEVERERAR KLASSLEDANDE HASTIGHET, PRECISION OCH SÄKERHET

Den kollaborativa industriroboten SWIFTI CRB 1300 är sex gånger snabbare och fem gånger mer exakt än andra robotar i klassen. Kombinationen av en hög lastkapacitet – upp till 11 kg – och en hög hastighet förbättrar produktionseffekten med upp till 44 procent.

NSK

Förhindra elektrisk erosion på lager i elektriska drivlinor

NSK har utvecklat ett nytt, kostnadseffektivt sätt att förhindra elektrisk erosion i drivlinor för elfordon (EV). Med hjälp av en unik metod för att tillverka en patenterad plastövergjutning för spårkullager, kan elbilstillverkare göra betydande besparingar i jämförelse med dyra "hybrid"-lager som har isolerande komponenter, tillverkade av keramik.

VOLVO CE News

VOLVOS NYA ELEKTRISKA SKRIDAR VÄRMER UPP STORSKALIG LÄGGNING

Elektriskt uppvärmda fasta skridar från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har nu lanserats för att göra storskalig läggning ännu mer kostnadseffektiv samt öka produktiviteten och effektiviteten i stora vägprojekt.

Hainbuch

Dr Achim Feinauer är VD på Hainbuch

Han började hos tillverkaren av spännteknik i Marbach i november.

Gå med i 155 000+ IMP-följare