NSK-akademin förstärks ytterligare med LAS-Set självstudiemodul

2018-01-19
Efter förra årets lansering av NSK Academy Online Training Platform (www.nskacademy.com) har ytterligare en AIP+ handledningsmodul lagts till webbplatsen: Laserjusteringsverktyget LAS-Set för axlar. Alla NSK:s specialutvecklade online-handledningar upplyser om det optimala sättet att använda NSK:s innovativa underhålls- och serviceverktyg. Dessa verktyg utgör en integrerad del av företagets AIP+ Value Added Program. Varje handledning ger tips om bästa praktiska lagervård och –hantering och ger insikt i hur man uppnår lönsam drift av maskiner.

Bild1.jpeg: Videon LAS-Set AIP+ finns nu live på NSK-akademin

Samtliga NSK-moduler, som är tillgängliga för registrerade Academy-användare, har en kurs, video och enkät, med ett certifikat som ges till användarna efter framgångsrikt slutförande. Videokurser visar hur verktygen i AIP+ kan bidra till att öka livslängden och maskinens prestanda, samt minska oförutsedda driftstopp, kostnader och oljud. Att undvika feljustering är avgörande eftersom det kan leda till att onödiga krafter appliceras på maskiner, vilket leder till ökat slitage, mer vibrationer och så småningom lagerhaverier i förtid.

Den senaste handledningen som finns online, LAS-Set, erbjuder många användbara tips för perfekt axeljustering på några sekunder. Här ges information om hur man ställer in de två linjelasrarna vid den statiska och elektriska motoränden på en axel med hjälp av V-blockets fixtur och kedja.

LAS-Set-modulen ger också vägledning om utvärdering av resultat och hur man utför shimming, justering och ommätning samt nedladdning av statusrapporter. Även grunderna förklaras, till exempel hur man startar upp systemet, startar programmet, anger dimensioner och kontrollerar stabiliteten på maskinen.

För de som vill veta mer om rätt montering och demontering av lager på axlar (utan att åsamka skada) så visar den nya NSK-handledningsmodulen hur tekniker kan utveckla säkra och effektiva monteringsförfaranden.

www.nskacademy.com


Bild2.jpeg: NSK:s LAS-Set erbjuder många användbara tips för perfekt inställning på några sekunder