www.tillverkning-sverige.com
Konecranes News

Konecranes tecknar en rullande kreditfacilitet kopplad till ESG på 350 miljoner euro

Kreditfaciliteten har en löptid på fem år med två ettåriga förlängningsalternativ, som ersätter den nuvarande faciliteten på 400 miljoner euro.

Konecranes tecknar en rullande kreditfacilitet kopplad till ESG på 350 miljoner euro

Faciliteten har en direkt koppling till Konecranes hållbarhetsambitioner. Räntemarginalen är knuten till två nyckeltal: minskning av koldioxidutsläppen från Konecranes egen verksamhet och användningen av Konecranes eco-produktportfölj.

”Inkluderingen av hållbarhetsindikatorer i vår finansiering är ännu ett bevis på vår åtagande för att minska vårt koldioxidavtryck och stärker vårt åtagande för klimatåtgärderna,” säger Konecranes Group Treasurer Tomi Hintikka.

”Konecranes har åtagit sig att arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet, och presenterade nyligen sitt mål om att göra den egna verksamheten koldioxidneutral senast 2030,” berättar Hintikka.

www.konecranes.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare