www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK och thyssenkrupp utvärderar joint venture inom bilindustrin

NSK Ltd och thyssenkrupp AG har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att utforska ett potentiellt joint venture mellan NSK Steering och thyssenkrupp Automotive. Båda företagen kommer nu att gå in i en utvärderingsfas innan de fattar beslut om eventuellt framtida samarbete före utgången av 2022.

Båda företagens styrverksamhet är i hög grad komplementära och synergiska med avseende på produktkompetens, geografisk närvaro och kundgrupper. NSK förväntar sig att den kombinerade kapaciteten kommer att göra det möjligt för det gemensamma företaget att möta de breda och högteknologiska behoven hos globala fordonskunder. Det kommer också att göra det möjligt för den sammanslagna enheten att konkurrera mer effektivt i den globala styrindustrin.

Saimon Nogami, Executive Senior Vice President för NSK Ltd, säger: »NSK Steering och thyssenkrupp Automotive delar en liknande kundorienterad kultur och ett engagemang för excellens. Det planerade samriskföretaget kommer att göra det möjligt för oss att leverera produkter och tjänster packade med mer värde än någonsin tidigare till våra kunder runt om i världen.»

Martina Merz, VD för thyssenkrupp AG, tillägger: »Vårt tydliga mål är att leda alla våra verksamheter till en topp tre-position på marknaden. Där det är tekniskt och strategiskt vettigt gör vi gärna detta med starka partners vid vår sida. Särskilt inom fordonsbranschen är storlek och stordriftsfördelar nyckelfaktorer för att nå framgång på globala marknader. Vi har redan idag en utmärkt position med vår fordonsverksamhet. Ett samarbete mellan vårt fordonssegment och NSK Steering kan hjälpa oss att ytterligare stärka och expandera denna position.»

Styrsystem från NSK fokuserar på innovativa produkter som lätt och kompakt elektrisk servostyrning (EPS), manuella styrkolumn med justeringsförmåga och effektiva energiabsorberande funktioner, samt lätta leder och axlar som erbjuder många integrerade funktioner.

Med det undertecknade samförståndsavtalet kommer båda företagen överens om en icke-bindande bedömningsfas av de relevanta verksamheterna utan några förutfattade resultat. Ett beslut om en möjlig samarbetsmodell kommer att fattas i slutet av året.

1) Martina Merz, VD för thyssenkrupp AG, med Saimon Nogami, Executive Senior Vice President för NSK Ltd vid undertecknandet av samförståndsavtalet (MoU).


NSK och thyssenkrupp utvärderar joint venture inom bilindustrin

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare