www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s kulskruvar skapar perfektion i optikindustrin

En italiensk specialist i den optiska industrin drar nytta av precision och högkvalitativa rörelser hos NSK-kulskruvar i sina innovativa linsskärmaskiner. Maskinerna som produceras av MEI System har revolutionerat optiska tillverkningsprocesser med de mest avancerade frästeknikerna för högsta kvalitet och maximal produktivitet.

Utmärkt linskvalitet som kombinerar attraktiv stil och perfekt syn är en förutsättning för glasögon till konsumenterna. Sedan 2000-talet har MEI System förändrat de produktionsprocesser som används inom optiksektorn och med tiden framstått som den dominerande aktören inom linsskärarindustrin. Det var MEI System som introducerade fräsningsprocessen för linsinfattningar på den optiska arenan, vilket helt förändrade det gamla konceptet med slipning. Den nya processen som utvecklats och fulländats av det Bergamo-baserade företaget har avsevärt förbättrat flexibiliteten och produktionen av linsproduktionslinjer, vilket gör det möjligt för tillverkare och optiska laboratorier att skära med extrem precision och kvalitet, även i de mest komplexa former som krävs på den allt mer krävande glasögonmarknaden .

Innovation driver produktiviteten
Daniel Ponti, Global Operations Director för MEI System, säger: "Vårt företag har alltid strävat efter att vara marknadens tekniska ledare, med en stark innovationsförmåga med ständiga investeringar i forskning och utveckling. Vi har introducerat många nya koncept under de mer än 20 år som vi betjänat optikindustrin. Avsikten me alla dessa koncept har varit att garantera kvalitet genom att minimera slöseri under linstillverkningsprocessen och möta varje kunds specifika behov. Det är en process som fortsätter och som har gjort det möjligt för oss att utöka vår verksamhet kontinuerligt. Idag levererar vi inte längre bara maskiner med den optimala tekniken för skärande av linser, utan även integrerade lösningar för kvalitetskontroll, flödesanalys inom kundproduktionslinjer och flera automations- och optimeringslösningar. Dessa erbjudanden levererar konkreta fördelar till de olika kunder vi betjänar, från världens största linstillverkare och stora oberoende laboratorier, till lokala labb och enskilda butiker som producerar glasögon på beställning och för snabb leverans till konsumenten.»

Vägledande filosofi för MEI Systems har varit att göra komplexa processer enkla och vara först med att hitta en lösning på de allt mer komplexa kraven från den optiska marknaden. Som exempel på välkända uppfinningar är No Block-systemet för att låsa linser under bearbetning, vilket helt har eliminerat behovet av att använda förbrukningsvaror (de så kallade ́blocken). Slutresultatet är avsevärd effektivisering av tillverkningsprocessen med betydande besparingar i resurser, tid och kostnader.

Ledande komponenter från ledande leverantörer
För att positionera sig som en teknologisk ledare på företagets referensmarknad, tillverkar MEI System sina maskiner i egen regi och använder ledande leverantörer för alla huvudkomponenter, inklusive NSK för kulskruvar. NSK:s kulskruvar är ett viktigt element för att garantera extrem precision och flytande rörelser, vilket gör maskinerna kapabla att utföra fräsning av högsta kvalitet på de olika materialen som används för att tillverka linser idag.

"Vår tekniska avdelning ser NSK-varumärket som en referenspunkt för komponenter med linjär rörelse, och vårt långvariga förhållande vittnar om den absoluta kvaliteten på produkterna som erbjuds av det japanska multinationella företaget", säger herr Ponti. "Men ännu viktigare är förtroendeförhållande och partnerskap etablerat mellan de två företagen, som går långt utöver teknisk excellens. Med NSK har vi ramavtal om lagerhantering som gör att vi kan anpassa våra krav genom månatliga rullande prognoser, så att vår leveranskedja inte utsätts för förseningar eller avbrott , men är inte heller överdimensionerad. Slutresultatet är utmärkt och ömsesidigt fördelaktigt, vilket garanterar att material kommer att finnas tillgängligt vid behov med optimerat ekonomiskt engagemang."

Mot nya marknader
Den stora framgången med de tekniska lösningar, som introducerats av MEI System, har gett ytterligare impulser till internationalisering av företaget och utvecklingen av nya lösningar för nya segment inom optikmarknaden.

MEI System, som redan har dotterbolag i USA, Hongkong och Brasilien, har utökat sin globala närvaro genom att öppna kontor i USA, Indien, Japan och Australien. Denna strategi gör det möjligt för företaget att komma ännu närmare sin globala kundkrets och dra nytta av nya utvecklingsmöjligheter.

Fokus på forskning och utveckling fortsätter på tekniksidan, vilket leder till skapandet av en ny generation av maskiner för konstruktionsmarknaden för ögonlinser på marknaden för oftalmologi (ögonskador och ögonsjukdomar). Företagets lösningar lovar att revolutionera denna typ av bearbetning, där fräsningsoperationen används inte bara för att definiera konturen, utan även ytan på linsen, och på så sätt ger den rätt anpassad form enligt den specifikation som konsumenten kräver.

"När det gäller oftalmiska linser", förklarar herr Ponti, "är kraven på fräsningskvalitet och precision ännu mer extrema, med mycket snäva toleranser, eftersom även den minsta defekt i formen skulle påverka synkvaliteten negativt. För dessa projekt använder våra konstruktörer också NSK-kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till rätlinjig rörelse, vilket säkerställer maximal positioneringsnoggrannhet."

Det är ytterligare ett exempel på hur ett starkt partnerskap mellan två teknikledare inom sina respektive områden främjar tillväxt och utveckling av innovativa lösningar som kan bryta in på nya marknader.

1) MEI:s huvudkontor ligger i Ponte San Pietro, nära Milano, där tekniker, programmerare, designers och maskin-/konceptutvecklare finns bland 200 anställda.
 

NSK:s kulskruvar skapar perfektion i optikindustrin

2) Tack vare den innovativa fräsprocessen kan MEI Systems maskiner skära alla typer av linser, även i komplexa former, med extraordinär produktivitet och kvalitet.


NSK:s kulskruvar skapar perfektion i optikindustrin

3) MEI System tillverkar snabba, pålitliga och flexibla maskiner avsedda för bearbetning av sollinser, masker och oftalmiska linser, för att tillgodose behoven hos kunder, allt från de största industriella laboratorierna till optikbutiker.
 

NSK:s kulskruvar skapar perfektion i optikindustrin

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare