www.tillverkning-sverige.com
Stauff News

STAUFF rörledningskoppling med utökat tryckområde

Utmaningen: tung transport.

STAUFF rörledningskoppling med utökat tryckområde
QRC-RH-skruvkopplingar från STAUFF är konstruerade för att motstå mycket hög statisk och dynamisk tryckbelastningar, även när de är urkopplade.

Bygg- och jordbruksmaskiner, gruvutrustning, brodelar och vindkraftverk – många industrier kräver att allt tyngre last som väger flera hundra till flera tusen ton måste transporteras. I dessa fall används självgående modulära transportörer (Self-Propelled Modular Transporters SPMT). Principen förklaras av namnet: Separat drivna moduler kopplas samman för att skapa kraftfulla transportfordon, vars möjliga nyttolast i princip är obegränsad.

Viktiga funktioner som används för att driva externa powerpacks i dessa separata moduler implementeras och styrs hydrauliskt. Med transportenheternas prestanda ökar även det erforderliga systemtrycket i hydraulledningarna, som är säkert och flexibelt anslutna med skruvkopplingar.

Nominell storlek DN 19 tillgänglig för upp till 420 bar
Med detta i åtanke har STAUFF, som världsledande inom rörkopplingar, successivt reviderat sitt sortiment av QRC-RH skruvkopplingar. Vi har redan tidigare utökat det tillåtna tryckområdet för nominella storlekar DN 10, 12, 16 och 25 från 350 till 420 bar (i kopplat och frikopplat tillstånd). Nu kan även kopplingar med den nominella storleken DN 19 användas i upp till 420 bar. Den nya versionen av QRC-RH 19 uppnår ett maximalt nominellt flöde på 200 l/min. Där med har vi avslutat revideringen av denna serie.

Till skillnad från andra typer av kopplingar är QRC-RH-skruvkopplingar konstruerade för att motstå mycket hög statisk och dynamisk tryckbelastningar, även när de är urkopplade. Serien är utformad med avstängning på båda sidor med plana tätningsventiler. Denna funktion skapar förutsättningen att SPMT-modulerna kan integreras i hydraulkretsen i valfri kombination utan ytterligare avstängningsventiler.


STAUFF rörledningskoppling med utökat tryckområde
Rörledningskopplingarna i serien QRC-RH från STAUFF har utvecklats speciellt för att koppla samman tunga transportmoduler med en hydraulisk powerpack.

Säker under extrema förhållanden
Kopplingarna kopplas samman genom att skruvhylsan skruvas fast i kopplingspluggen (lös halva) på kopplingshylsans utvändiga gänga (fast halva). Kopplingarnas båda halvor skruvas fast i varandra till anslaget. En låsmutter säkerställer att kopplingshylsan är ordentligt installerad i skiljeväggen. Kravet på en lång livslängd under ofta ogynnsamma miljöförhållanden uppfylls bland annat av en högkvalitativ, nickelbaserad korrosionsskyddsbeläggning. Med denna egenskapsprofil öppnar rörkopplingarna i QRC-RH-serien andra användningsområden utöver tunga transportmoduler, t.ex. inom djupborrteknik.

www.stauff.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare