www.tillverkning-sverige.com
NSK

Kunder får kassaflödesfördelar med NSK:s rörelse- och linjärstyrningsprodukter

NSK har infört ett Cash-flow support-program baserat på flexibel lagerhållning för rörelse- och linjärstyrningsprodukter med frekvent efterfrågan. Kunder som utnyttjar programmet, som inkluderar NSK:s omfattande utbud av linjärstyrningar och kulskruvar av hög kvalitet, kommer att kunna minska sin egen lagerhållning och öka sitt kassaflöde.

Effektivt kassaflöde är avgörande för varje företags framgång när det gäller att betala kostnader, leverantörer och skatter och göra investeringar. Att binda likvida medel genom att hålla lager lokalt kan därför visa sig vara begränsande. Därför vill NSK hjälpa sina kunder att spara tid och pengar med ett nytt initiativ för rörelse-och linjärstyrningsprodukter.

NSK:s kassaflödesprogram säkerställer att kunderna kan få korta ledtider med frekvent efterfrågade produkter för rörelse- och linjärstyrning och även sänka lagernivåerna. För att ge leveransflexibilitet kan kunderna välja mellan månadsplaner med hjälp av en prognos som skickas till NSK, eller en strategi baserad på en årlig efterfrågan med beräknade leveranser per månad.

För kunder som föredrar månadslösningen kan en rullande prognos skickas till NSK en gång i månaden. NSK kommer sedan att tillverka och hålla lager baserat på den levererade prognosmängden - för en tolvmånadersperiod.

Med alternativet för årlig efterfrågan kan kunder skicka en total efterfrågan för året, med uppskattad leveransmängd per månad. I det här fallet kommer NSK att producera och hålla lager baserat på antagen månatlig efterfrågan för en period av 12 månader.

Båda alternativen innebär att det finns lager till hands för omedelbar leverans, vilket gör det möjligt för kunder att sprida sina leveransdatum i linje med specifik efterfrågan. Dessutom är likvida medel inte onödigt bundna i lokala lager. Dessa tillgångar kan istället behållas i verksamheten där de behövs mest.

NSK:s linjärstyrningar och kulskruvar ingår i företagets nya Cash-flow support program.


Kunder får kassaflödesfördelar med NSK:s rörelse- och linjärstyrningsprodukter

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare