www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK K1-smörjenheter minskar haverier i spannmålsanläggning

Införandet av NSK:s linjärstyrningar med K1-smörjenheter har hjälpt en spannmålsproducent att övervinna föroreningsproblem på företagets säckmaskiner, en investering som sparar företaget nästan 65 000 euro per år.

Efter återkommande misslyckanden i sina fyra säckmaskiner, beslutade spannmålsanläggningen att kalla in NSK och utnyttja företagets erfarenhet av att diagnostisera problem av denna typ. Utvärderingen av den aktuella tillämpningen, som utfördes av NSK:s tekniska expertteam avslöjade att problemet berodde på damm- och spannmålspartiklar som kom in i styrvagnen och förorenade smörjmedlet, vilket ledde till förtida haverier.

Med de haverier som inträffade varje månad med kostnader för underhåll och förlorad produktion så ville företaget att NSK föreslog en lösning.

NSK rekommenderade då sina K1-smörjenheter i kombination med nya linjärstyrningar och skenenheter, som företaget uppskattade skulle förlänga livslängden med upp till 12 månader. Dessutom skulle spannmålsproducenten kunna reducera underhåll och driftsstopp för utrustningen och därigenom uppnå betydande kostnadsbesparingar.

För att implementera teorin genomfördes en test av NSK-lösningen vid spannmålsanläggningen, vilken visade sig ha minst ett års underhållsfri drift.

K1-smörjsenhetens material består av 70% mineralolja och 30% polyolefinharts, vilket garanterar lång livslängd under tuffa smörjningsförhållanden. Förutom förbättrad prestanda har denna rena smörjmetod betydligt mindre påverkan på miljön än konventionella system.

Lösningen är nu installerad på alla fyra maskinerna och man beräknar att NSK-lösningen sparar 64 625 euro per år för spannmålsproducdenten, bland annat tack vare minskade underhållskostnader.

1) K1-smörjenheter förlängde livslängden med 12 månader på en spannmålsanläggning


NSK K1-smörjenheter minskar haverier i spannmålsanläggning

2) Spannmålstillverkning skapar damm som kan tränga in i linjära styrningar och orsaka haverier. Foto: hjschneider - stock.adobe.com
 

NSK K1-smörjenheter minskar haverier i spannmålsanläggning
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare