www.tillverkning-sverige.com
Steute

Trådlös nätverkslösning för digitaliserad produktion

Nya funktioner för trådlöst nätverk

Trådlös nätverkslösning för digitaliserad produktion

"Wireless" är den senaste versionen i steutes trådlösa nätverkslösning "nexy", vilken underlättar överföring av sensordata till Internet of Things (IoT) eller andra överordnade IT-system.


Trådlös nätverkslösning för digitaliserad produktion

Olika sensorer och elektromekaniska omkopplare, men också ställdon och kommandon, kan integreras i denna trådlösa nätverkslösning. Samtliga överför och tar emot data via trådlösa sWave.NET®-standarden som utvecklats av steute för exakt sådana tillämpningar. Access Points samlar in data från de trådlösa sensorerna och ställdona och vidarebefordrar dem till en Sensor Bridge som fungerar som servicehanterare, ansvarig för att vidarebefordra informationen till företagets överordnade IT-plattformar. Resultatet är oavbruten kommunikation från verkstadsgolvet hela vägen upp till hanteringsnivåerna i kundens IT-system. En avancerad instrumentpanel ger en tydlig visualisering av statusen för alla terminalenheter som finns i nätverket.

En egenskap hos nexy-mjukvaran är dess enkla anpassning till individuella krav. För olika tillämpningar, som eKanban eller AGV-flottor, finns lämpliga lösningar redan tillgängliga. En ytterligare nyckelfunktion är det faktum att denna nätverkslösning är öppen: steute har sitt eget breda utbud av trådlösa nätverkskompatibla sensorer. Men om en tillämpning skulle kräva integration av andra sensortyper, som steute inte tillhandahåller, kan dessa sensorer helt enkelt utrustas med en sWave.NET®-modul och sedan användas i nätverket. Detta öppnar möjligheterna för att använda och i hög grad utöka det trådlösa nätverket.

I den senaste versionen kan alla anslutna fältenheter på sWave.NET® ta emot nya firmware-uppdateringar på distans. Uppdateringar skickas till Sensor Bridge och därifrån distribueras de över det lokala nätverket. På detta sätt körs alla terminaler alltid på den senaste programvaran med minsta möjliga ansträngning. Utöver detta kan användare automatiskt lagra den aktuella konfigurationen av Sensor Bridge och därmed hela parametreringen av det trådlösa nätverket på en FTP-enhet. I denna senaste programvaruversion kommunicerar Sensor Bridge även med användarens SAP-system via ett extra SAP-anslutning.

nexy digitaliserar, integrerar och automatiserar produktionsprocessen. För användare innebär detta ett snabbt, enkelt och individuellt genomförande av IT-projekt.

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare