www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK Turkiet håller utbildningsdagar hos stålindustrin

NSK Turkiet ger mervärde för kunder inom stålindustrin genom att hålla utbildningsdagar vid tre olika anläggningar för ståltillverkning. De tre träningsdagarna slutfördes nyligen enligt företagets mål som innebär att man ständigt arbetar för att öka kompetensen hos kunderna, i synnerhet i denna viktiga sektor av Turkiets ekonomi.Även om utbildningen i kundens lokaler kommer att ske i andra industrier startade NSK Turkiet programmet genom att identifiera tre ledande stålverk som, liksom många i hela världen, utnyttjar fördelarna med NSK:s lagerteknik. Syftet var att effektivisera tillverkning och underhåll och därmed göra verksamheten mer lönsam. Hos de tre kundföretagen har totalt 60 deltagare från stålverkens olika avdelningar såsom mekaniskt underhåll, valsning och stränggjutning fått ta del av kompetensutvecklingen.

Vid ståltillverkning används lager i ett stort antal anläggningar och utrustningar som betjänar olika processer, från lagringsplatsen för råvaror till valsning och förädling. Arbetsmiljön för dessa lager är unik för ståltillverkning, främst på grund av faktorer som partikelkontaminering, vatten och värme. Dessutom måste lagren ofta klara tunga laster eller kraftiga stötar, vibrationer, extrema driftshastigheter och snabb acceleration och retardation.

“Enligt vår filosofi om ökad kundkompetens har vårt team av specialister initierat en rad branschspecifika tekniska utbildningar som hålls i kundens lokaler, varav den första var för stålindustrin”, säger Emrah CÇır, Territory Manager, NSK Turkey . “Utbildningsdagarna genomfördes på tre viktiga stålverk med anförande av NSK:s European Steel Sector Manager, Mihai Samoila.”

NSK kan erbjuda ett brett utbud av lagerlösningar för stålindustrin, vilka sträcker sig från standard- till högkapacitetslager. Utbildningsdagarna på stålverken i Turkiet fokuserade på den senaste NUB-serien av lager för stränggjutning, liksom de nya J-Line-lagren som tillverkas enligt JIS-standarden och finns i sex populära hustyper. Utöver detta presenterades NSK Added Value Program (AIP) som ger den support som krävs för att effektivisera kundverksamhet och underhållsprocesser och därigenom öka lönsamheten.

NSK:s omfattande utbildning ger kunderna möjlighet att öka sin dagliga kunskap och utnyttja lager för att maximera maskinernas och utrustningens livslängd. Det senaste utbildningsprogrammet innehåller ett brett utbud av etablerade kurser som fokuserar på behoven hos de som är inblandade i att specificera, använda och underhålla lager, med specialistinstruktörer till hands för att assistera. För ytterligare information, besök www.nskeurope.com/en/nsk-academy/training-courses.html

1) En av de kurser som äger rum på NSK Turkiet

NSK Turkiet håller utbildningsdagar hos stålindustrin

2) NSK:s nya lagerserie J-Line

NSK Turkiet håller utbildningsdagar hos stålindustrin

3) NSK NUB cylindriska rullager
 
NSK Turkiet håller utbildningsdagar hos stålindustrin

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare