www.tillverkning-sverige.com
CIAT

CIAT utrustar Bluebox-byggnaden i Genève med sin HEE-teknologi

Installationen av kassettyp komfortenheter 230 COADIS 2 - HEE (High Energy Efficiency) är ett av de större bidragen till Bluebox, och har tilldelats en MINERGIE®-etikett som den första byggnaden i världen utrustad med denna kassettyp. Användningen av borstlösa motorer innebär att komfortenheterna kan arbeta med skiftande hastighet och ständigt anpassa sig till byggnadens exakta behov.

CIAT utrustar Bluebox-byggnaden i Genève med sin HEE-teknologi
Bluebox är den första byggnaden i världen utrustad med komfortenheter med vattenkassett, som certifierats med etiketten MINERGIE®-energieffektivitet (utdelat av ett oberoende schweiziskt organ till byggnader med mycket låg energiförbrukning). Byggnaden, som har en nettoareal av 12.800 m² på sex våningar, har ett atrium med internt glas. Byggkostnaderna har uppgått till totalt 30 miljoner. Bluebox har uppnått en energiförbrukning på endast 29 kW/h/m²/år, främst beroende på användningen av CIAT COADIS 2 HEE-komfortenheter med sin extremt låga energiförbrukning.

I HEE-versionerna COADIS 2 ingår två av CIAT:s stora nyheter: särskilda turbinfläktar tillsammans med borstlösa teknologiska motorer. Detta medför en energibesparing på så mycket som 85% för samtliga terminalenheter, oavsett om de är rör, kassetter eller fläktkonvektorer. Som bevis på detta är fler än 10.000 HEE-komfortenheter redan i drift runt hela världen, endast 18 månader efter lanseringen på marknaden.

För det första, medan tidigare fläktmodeller upphandlats off-the-shelf har de nya HEE-fläktarna utformats och utvecklats helt internt av CIAT:s forskarlag. Geometrin för luftturbiner är helt omarbetad, och flera luftflödestudier har utförts med det specifika målet att förbättra effektiviteten. Fem modeller har utvecklats för att täcka hela CIAT:s sortiment. Dessutom, medan tidigare turbiner var av aluminium eller stål är de nya turbinerna i ABS och därför lättare. De har också lägre tröghet. Denna nya design har minskat energiförbrukningen med 20% för motsvarande luftflöden, och reducerat allmänt buller med 5 dBA.

För det andra använder HEE-alternativet en borstlös motor som är effektivare, ger mindre buller och har en längre livslängd. Det mest betydelsefulla är att dessa motorer är standardutrustade med en elektronisk panel, och har utvecklats i samarbete med sin leverantör så att motorn ska kunna kontrolleras, antingen av en 0-10 V-signal eller av en 230 V On-Off-signal. Genom att kommunicera med statorn kontrollerar den elektroniska styrenheten luftflödet direkt, matad av en fläktturbin som konstant matchar luftflödet mot rummets termiska krav, till skillnad från konkurrenternas lösningar där man använder fasta förinställda hastigheter.

”CIAT är erkänd ledare inom fläktkonvektorer. Medan konkurrenterna fortfarande arbetar med DC-motordrivna system, är CIAT det enda företag som erbjuder en beprövad lösning byggd på borstlösa motorer. Det är en perfekt matchning mellan den energi som levereras av komfortenheterna och byggnadens behov”, säger Claude Favot, byggnadens Design Manager.

”Vi arbetade hand i hand med CIAT:s lag, från design till installation. De hjälpte oss mycket i de studier som behövdes för att bestämma rätt storlek på luftbehandling och kylsystem, vilket blev vinnaren av MINERGIE ®-etiketten. Allt levererades i precis rätt tid”, säger Christophe Fuchs, projektledare för INDUNI, projektets entreprenör.

Bluebox-byggnaden hyr ut våningsplan. Hyresgästerna kan sedan ändra placeringen av komfortenheter, eller addera till dem, beroende på valt partitionslayout. Flera vatten- och luftanslutningspunkter finns i takutrymmet, tillgängliga vid behov. CIAT:s COADIS 2-enheter har även överdimensionerats något för att ytterligare minska energiförbrukningen. Faktum är att kassetterna arbetar med lägre kapacitet för att nå den inställda temperaturen.

Lösningen som installerats i Bluebox-byggnaden är mycket lovande.
”Jämför takpanelsuppvärmning med kassetter: du riskerar inte en dålig installation av köldmediumkretsen, exempelvis återföring eller korsning av rörledningar. Dessutom, med luftfilter monterade på varje enhet, bevarar COADIS 2-enheterna luftkvaliteten. Slutligen, de är relativt enkla att flytta och kan därför placeras på exakt rätt plats och enligt hyresgästens arrangemang,” säger Christophe Fuchs.

Fyra CIAT Airtech dubbelt roterande luftbehandlingsaggregat, med ett flöde av 45.000 kubikmeter per timme, installerades också för att hantera luftåtervinningen. Den roterande återvinningen kan ta 80% av värmeenergin från den utgående luften och värma upp den inkommande. I systemet ingår även två 640 kW Aquaciat 2 produktionsenheter för kylt vatten. Genom att använda två små enheter, istället för en större, optimeras elförbrukningen med mestadels endast en enhet för att starta den andra enbart vid toppar i förbrukningen. Byggnadens utrustning övervakas av ett Building Management System med en LON-buss.

Bildtexter:
BLUEBOX.jpeg: Den första MINERGIE®-certifierade byggnaden använder kasetter
COADIS.jpeg: COADIS 2 kassettyp med komfortenheter
COADIS 2.jpeg: COADIS 2 kassettyp med komfortenheter
COADIS 3.jpeg: COADIS 2 komfortenheter kan enkelt flyttas vid behov
CTA.jpeg: Airtech luftbehandlingsaggregat med dubbelt flöde
ECH ROTATIF.jpeg: Roterande luftåtervinning
AQUACIAT.jpeg: Aquaciat 2 produktionsenhet för kylt vatten

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare