www.tillverkning-sverige.com
PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

ILX56MM, med dess nya Message Manager från ProSoft Technology, revolutionerar dataöverföringar mellan olika protokoll

Gränssnittssystem där ett större antal protokoll används har aldrig tidigare varit så enkla och snabba. Den nya modulen Message Manager (ILX56-MM) från ProSoft Technology överbryggar automatiseringskontroller från olika källor som aldrig tidigare skett. Traditionellt sker kommunikationen mellan PLCs efterfrågade (små) modifikationer i varje PLC-program, ofta inom flera områden på verkstadsgolvet (upprepade gånger kommer nya maskiner med nya PLCs), och ofta med ett flertal programmeringsemballage (därför att varje PLC-försäljare har sin egen programmeringsmiljö). Men med den nya Message Manager från Prosoft Technology behöver automationstekniker inte några PLC-programmeringar, och framför allt behöver de inte inhandla någon speciell mjukvara som de måste lära in och underhålla. För att konfigurera dataöverföringar behövs endast ... några få klick!

ILX56MM, med dess nya Message Manager från ProSoft Technology, revolutionerar dataöverföringar mellan olika protokoll
Inom varje stor industriell automatiseringsarkitektur är det nödvändigt att få systemen från olika försäljare att samverka och det stora utbudet av protokoll måste överensstämma med varandra. Som ett resultat är PLC-till-PLC, protokollgränssnitten för dataöverföringar, oundvikliga.

Traditionellt efterfrågas PLC-programmering inom flera områden på fabriksgolvet med anledning av dessa gränssnitt. Dessa olika programmeringssessioner görs med ett stort antal programmeringsförpackningar (åtminstone en per PLC-säljare). Och mycket ofta lämnar maskintillverkarna inte ut uppgifter om deras PLC-källas koder.

Message Manager drar alla dataöverföringsprocesser in till en enda placering, och den efterfrågar ingen speciell (PLC-specifik) mjukvara som ska stödjas och underhållas. För konfigurering är alla gränsytsjobb gjorda från ett ställe och modulen använder ett inbyggt grafiskt webb-baserat konfigureringsverktyg, enkelt att hantera och med omedelbara intuitiva användare.

Message Manager agerar som en ensam insamlare av dataöverföringar mellan flera PLCs. Fysiskt är ILX56-MM en modul som finns i chassin hos Rockwell Automation’s ControlLogix. Dataöverföringar kan sättas med upp till 16 övervakningar från de ledande PLC-tillverkarna: Rockwell Automation (SLCTM 500, PLC-5®, MicroLogixTM, CompactLogixTM och ControlLogix® övervakningar via ett nätverk som är understött av Rockwell Automation 1756 ControlLogix platform), Siemens (S7 PLCs och andra övervakare som använder Industrial Ethernet protocol) samt Schneider Electric (Quantum, Premium, M340 och andra övervakare som använder Modbus TCP/IP protocol).

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare