www.tillverkning-sverige.com
ARC INFORMATIQUE

Fjärrstyrning av vindkraftparker för effektiv service

I projektet för ledning och kontroll av moderna vindkraftsystem, har Iberdrola Ingeniería valt ARC Informatiques PcVue mjukvara för dess pålitlighet, skalbarhet och höga prestanda i en klient-servers dataarkitektur. För närvarande består servrarna av 24 PcVue-servrar som hanterar en miljon variablar i realtid. Lösningen, som implementerats med PcVue SCADA mjukvara, har resulterat i en anmärkningsvärd minskning av underhållskostnader, då den centraliserar all information från de fjärrstyrdskontrollerade anläggningarna.

Fjärrstyrning av vindkraftparker för  effektiv service
Iberdrola Renovables är världsledande inom elektrisk produktion av utbytbara källprogram, speciellt från vindkraft. Grundat 1995 genom en sammanslagning av olika tekniska bolag är Iberdrola Ingeniería y Construcción ett energidrivande center i Toledo, nära Madrid, som driver och fjärrstyr cirka tio vindkraftparker över hela Spanien. Bolaget ansvarar för installationerna när det gäller elkraftverk, distribution och kontroll. Man säkerställer även service som innefattar projektadministration, teknik, leveransutbud, konstruktion och driftsupport. Iberdrola Renovables syfte är att erbjuda en god service, fri från geografiska gränser.

Inom projektet för ledning och kontroll av moderna vindkraftsystem har Iberdrola Ingeniería valt ARC Informatiques PcVue mjukvara för dess pålitlighet, skalbarhet och höga prestanda i en klient-servers dataarkitektur. Projektets huvudsakliga syfte är att göra informationen från vindkraftparkerna, särskilt larm och historik, tillgängliga via fjärrstyrning. Kontrollsystemet för varje del samplar den viktigaste driftdatan från generatorerna och de olika understationerna. Dessa system binds samman till CORE (Iberdrola's Renewable Energies Operation Center) via långdistansers kommunikationslänkar.

CORE använder dessa data för att identifiera och diagnostisera potentiella problem, att träda emellan för att inverka på en lösning. Helt nyligen övervakades varje vindkraftpark från en lokal SCADA-station och operatörerna sände informationen per telefon. All efterfrågad data sparades på diskett, som sedan fördes över till den person som tog hand om registreringen.

För fjärrstyrning av vindkraftparkerna, och även för fjärrkontroll genom ett för ämnet avsett VSAT-nätverk, har Iberdrola Renovables valt att installera i CORE och OPC-baserad arkitektur med PcVue SCADA och flera FrontVue-beställare.

Både PcVue och FrontVue är Windows-baserade programvarupaket med möjlighet att hantera miljoner I/O-poäng online från tusentals enheter. PcVue-FrontVue SCADA-systemet i CORE har implementerats för att förse operatörer med all efterfrågad information vad gäller larm från turbinerna. Upp till 2,5 miljoner dataposter är övervakade genom FrontVue beställarstationer, som kommunicerar via OPC med en frontdator över 1.000 Mbps redundanta TCP/IP Ethernet nätverk. Varje frontdator kan mottaga upp till 60.000 I/O växlar. Vanligtvis är det 24 PcVue-servrar som klarar en miljon variablar i realtid och nätverket kan förlängas utan gränser eller strukturella förändringar.

Genom att använda PcVue-FrontVue arkitektur kan operatörerna i detalj analysera information från den avlägsna vindkraftparken. De har alltid situationen under kontroll och kan utföra avhjälpande funktioner vid rätt tidpunkt i händelse av driftstörningar. Genom den stora volym data som ges (runt 350 moment per turbin), och även för att förenkla underhållsarbeten, äger kontrollen rum på två nivåer:
-Den övre nivån ger en översikt över de mest karaktäristiska larmen, datavärden och räkneverk som efterfrågas för montering av turbinerna och för att upptäcka fel som behöver åtgärdas.
-Nästa nivå är mer detaljerad för att möjliggöra en bättre analys av all information från turbinerna så att operatörerna omedelbart och exakt kan ge en diagnos av problemen och vidta lämpliga åtgärder.
Samtliga data som tas emot är behandlade vid sidan av börvärden, historiska data, larm och trender.
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare