www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s spindellager ökar tillförlitligheten i bilfabriken

Genom NSK:s tätade spindellager som förhindrar inträngande av skärvätska har en ledande bilmotortillverkare förbättrat tillförlitligheten i sina CNC-bearbetningsavdelningar avsevärt. Det har resulterat i betydande kostnadsminskningar för underhållsarbete, produktionsstopp och lagerbyten, vilket sparar företaget nästan 191 000 euro om året.

Bilindustrin är känd för höga volymkapaciteter och snäva vinstmarginaler. Med detta i åtanke är produktionsstopp extremt skadliga, både vad det gäller kostnader och förmågan att möta kundernas efterfrågan. När en stor motortillverkare kämpade med trasiga lager i sina vertikala bearbetningscentran insåg de att en robust lösning krävdes omgående.

Genom att anlita NSK:s expertis och företagets beprövade AIP (Added Value Program) var motorfabriken i trygga händer. NSK;s AIP Process Map fokuserar på nyckelaktiviteter såsom dokumenterade undersökningar, lagertillståndsbedömningar, identifiering av kritiska lagerproblem och generering av rapporter med fotografiska register.

Som en del av processen visade NSK:s lageranalys bland annat smörjskador orsakade av kylvätska (används i bearbetningsprocessen) som trängt in utanför lagertätningarna.

Företaget rekommenderade därför att tillverkaren skulle börja använda NSK:s tätade vinkelkontaktkullager istället. Dessa superprecisionslager är idealiska för användning på spindlarna på många verktygsmaskiner, inklusive vertikala bearbetningscentran. Lagren har beröringsfria tätningar som tjänar till att ge ett viktigt skydd utan att kompromissa med spindelns prestanda (ingen hastighetsreduktion). Skyddet minskar riskerna för smörjmedelsmigrering, samtidigt som löpbanan och kulans ytslitage reduceras samt även buller och vibrationer. Tätade lager främjar också temperaturstabilitet och underlättar bearbetning med högre noggrannheter.

För motorfabriken gav lagerbytet till en modell med längre fettlivslängd en imponerade minskning av antalet fel på hela 78 %, vilket ger årliga kostnadsbesparingar uppskattade till 190 992 euro. Genom att ge ännu mer värde för kunden, som en del av AIP-processen, svarade NSK även för en utbildning om optimala lagermonteringsprocedurer och fungerade som konsulter inom maskinkonstruktion och tillhörande komponenter.

1) NSK:s tätade vinkelkontaktkullager förbättrade avsevärt tillförlitligheten på en bearbetningslinje vid en stor fabrik för bilmotorer.


NSK:s spindellager ökar tillförlitligheten i bilfabriken

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare