www.tillverkning-sverige.com
NSK

Stora risker med pirattillverkade lager

Förfalskade rull- och kullager är ett global problem där alla marknader utsätts för riskerna att köpa produkter av låg kvalitet. Som en ledande tillverkare av högkvalitetslager fokuserar NSK på att bekämpa detta problem som sätter säkerheten i farozonen och i slutändan leder till att användare upplever minskad tillförlitlighet och högre livscykelkostnader.

I strävan att öka lönsamheten skapas en kultur där alltför många företag fattar köpbeslut baserat enbart på priset, utan att ta hänsyn till andra faktorer som totala ägandekostnader (TCO) och prestanda. Att shoppa runt och fynda till lågpris kommer dock ofta till en mycket högre kostnad än man tänkt sig. Många inköpare och konstruktörer är inte alltid medvetna om riskerna och farorna med en sådan strategi.

Slutresultatet blir ofta oavsiktligt inköp av lagerkopior. Även om priset kan ha varit lägre, kommer i själva verket den totala kostnaden sannolikt att bli betydligt större. Till att börja med havererar dessa falska produkter oftare när de tas i bruk, vilket ökar underhålls- och driftskostnaderna. Det bör också noteras att dessa kostnader alltid överträffar det belopp som sparats vid det första köpet.

Ursprunget till förfalskningar

Förfalskade lager har en tendens att komma från okontrollerade källor i lågkostnadsländer, där oärliga organisationer använder sämre material som vanligtvis bearbetas på gamla maskiner av lågt betald och outbildad arbetskraft. Lagren, som ofta är dåligt hanterade, placeras sedan i förpackningar som är utformade för att likna originalförpackningar, vilket döljer att produkten är oäkta för att lura både köpare och användare.

Inkonsekvent kvalitet är mer regel än undantag vid köp av kopior. Sådana lager kan dock hålla tillräckligt länge för att klara en testkörning, men deras förtida haverier på fältet kommer att skapa osäkerhet kring maskinen, systemet eller fordonet på vilka de är monterade. Detta kan skada dessa tillverkares varumärken och påverka försäljningen negativt.

Många företag som befinner sig i denna situation kommer att kontakta leverantören av lagren, bara för att mötas av total avsaknad av teknisk support. Vanligtvis kommer förfalskare inte att ha lokala tekniker tillgängliga för att hjälpa till med problemen, och det kommer inte heller att finnas några moderna, välutrustade teknikcentra för att tillhandahålla testdata, bedömningar av produktdefekter eller felanalys.

Materialet är viktigt
Materialen som används för att producera falska lager är inte av den kvalitet som tillhandahålls av OEM-leverantörer som NSK, som utnyttjar decennier av erfarenhet inom materialkunskap för att säkerställa att dess lager möter kraven i moderna industriella tillämpningar. Stålkvalitet är den viktigaste faktorn för lagrets tillförlitlighet, där en skillnad i livslängd upp till 20 gånger (mellan äkta och förfalskade) inte är ovanlig.

Livslängden innan utmattning för legerat lagerstål såsom 100 Cr6 (eller SUJ2 i den japanska standarden) beror främst på graden av inklusion. Oxiderade eller icke-metalliska inklusioner främjar i synnerhet negativa effekter under rullbanans yta. Som ett exempel är det känt att aluminiumoxidinneslutningar, som bildas genom oxidation under smältan, kan leda till en betydande minskning av livslängden på lagerenheten. Denna effekt skapas eftersom aluminiumoxidinneslutningar är relativt hårda och kan brytas upp när stål genomgår processer som t.ex. smide. Under uppbrytningen krymper inklusionerna och försvagar mikrostrukturen. I samarbete med en ledande ståltillverkare har NSK utvecklat material som Z Steel, EP Steel och BNEQARTET för att förhindra denna negativa effekt. Företaget använder också speciella smältprocesser som minskar icke-metalliskt innehåll och förlänger utmattningslivslängden.

Vid förfalskningar är värmebehandling en annan faktor som ofta är frånvarande eller dåligt applicerad, vilket äventyrar de specifika egenskaperna hos stål och därmed lagret. Material som NSK:s SHX-stål utsätts för en specifik värmebehandling som är särskilt motståndskraftig mot slitage vid höga drifttemperaturer. Lager av denna typ krävs inte bara när värme finns som en del av processen, utan i tillämpningar som verktysmaskiner, där snabba spindelhastigheter genererar höga temperaturer i drivkomponenterna. Under utvecklingen testades SHX-stålets slitstyrka och motstånd mot ytutmattning. Pirattillverkare erbjuder inte denna typ av produktutveckling och analys.

Kampen fortsätter

Även om NSK fortsätter att investera mycket när det gäller att identifiera och åtala pirattillverkare är råden tydliga: när man köper lager bör kunderna vara försiktiga. Köp endast från pålitliga källor såsom auktoriserade NSK-distributörer.

Ytterligare information om pirattillverkade lager finns på www.stopfakebearings.com

1) Falska NSK-lager i sina förpackningar vilka hittades i produktionsanläggningen hos en pirattillverkare.


Stora risker med pirattillverkade lager

2) Bilden visar detaljer på en förfalskad NSK-förpackning
 

Stora risker med pirattillverkade lager

3) Ett förfalskat NSK-lager som tagits ut ur sin förpackning


Stora risker med pirattillverkade lager

4) Närbild av ett förfalskat lager
 

Stora risker med pirattillverkade lager

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare