www.tillverkning-sverige.com
Southco

Addera värden till värmesystem, ventilation och luftkonditionering med åtkomsthårdvara

Författare: Todd Schwanger, produktchef, kommersiella produkter, Southco Inc.

Addera värden till värmesystem, ventilation och luftkonditionering med åtkomsthårdvara

Kommersiella värmesystem, ventilation och luftkonditionering (HVAC) är bland de dyraste och mest kritiska tekniska system som används i byggnader idag. Fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster söker därför efter mer kostnadseffektiv och energieffektiv utrustning som samtidigt ger bekväma miljöförhållanden när årstiderna förändras. Med byggprojekt som pågår runt om i världen är marknaden extremt konkurrensutsatt, med stora aktörer som strävar efter att tillföra värde genom minskad energiförbrukning och erbjuda innovativa lösningar för att möta kundernas krav.

Som svar på detta har tillverkare av HVAC-utrustning förbättrat sina höljen för att bli mer energieffektiva och ergonomiska. En stor utmaning numera är tjockare, isolerande dörrar som förhindrar att värme tränger ut genom dörren. Det har lett fram till ett behov av nya spärrar och gångjärn som kan förbättra åtkomsten till dessa höljen och hjälpa HVAC-återförsäljarna att tillgodose slutkundernas önskemål.

UTVECKLING AV HVAC ENERGIEFFEKTIVITET

De senaste HVAC-systemen innehåller avancerade digitala kontrollsystem, förfinad lufthantering och värmeöverföringsteknik. Även om det är mycket effektivare, gör detta fortfarande HVAC-system till betydande energikonsumenter. Enligt en studie av kommersiella fastigheter som US Department of Energy ligger bakom står HVAC-utrustningen vanligtvis för 39 procent av en byggnads energianvändning. (1) De ledande HVAC-tillverkarna designar och tillverkar vanligtvis sina egna höljen. När de arbetar för att förbättra höljenas energieffektivitet är det viktigt att tänka på vilka slags gångjärnskomponenter och olika slags åtkomstkontroller som används.

För närvarande är ett av de största problemen som HVAC-tillverkarna står inför, precis som så många andra industrier som återhämtar sig från covid-19-pandemin, förseningar i den globala leveranskedjan. Detta gäller även leveranser av högkvalitativa låssystem och specialgångjärn som används i de stora åtkomstpanelerna i HVAC-höljen.

Under dessa omständigheter är det fördelaktigt att arbeta med leverantörer av dessa nyckelkomponenter som har väletablerade globala konstruktions- och tillverkningsresurser.
Genom att välja dessa leverantörer säkerställs inte bara att komponenter som spärrar och gångjärn finns tillgängliga när det behövs för att slutföra HVAC-beställningar utan även kvaliteten på komponentdesign och tillverkning, oavsett var enheterna tillverkas.


Addera värden till värmesystem, ventilation och luftkonditionering med åtkomsthårdvara
Spärrgångjärn med fast läge, som Southcos C6-serie, gör att en dörr kan öppnas till en förinställd vinkel och hålls på plats med ett klick. Det krävs inget externt dörrstag för att hålla dörren öppen.

Förbättrad utformning av skåpens luckor

Åtkomstluckor till HVAC-skåp kan vara källan till energiförluster, antingen genom att utvändig luft läcker in i skåpet eller att behandlad luft som läcker ut genom panelen eller värmeöverföring genom själva luckan. Vilket som krävs en större mängd för att tillföra konditionerad luft till byggnaden eller anläggningen.

Som kompensation ökar ledande HVAC-tillverkarna isoleringen av sina skåp. De använder tjockare paneler med förbättrad isolering för att minska värmeöverföringen genom själva luckan. Nu finns åtkomstluckor med tjocklekar på upp till 100 millimeter. Dessa dubbelpanelsdörrar är vanligtvis tillverkade av två separata paneler med ett tjockt lager skumisolering emellan. Beroende på dörrstorlek väger de vanligtvis mellan 15 och 22 kilo.

Vissa luckor är bara standardpaneler som öppnas för att ge tillgång till kontrollutrustning; andra är fullstora dörrar som gör det möjligt för personal att ta sig in i skåpet.

Förutom energibesparingar ger mer robusta och isolerade luckor en uppfattning av högre kvalitet och ger större konkurrenskraftiga värden för HVAC-leverantörer.


Addera värden till värmesystem, ventilation och luftkonditionering med åtkomsthårdvara

STÖRRE ISOLERADE SÄKRA DÖRRAR
För att en dörr ska fungera krävs ett säkert låssystem och pålitliga gångjärn. Om den inte är rätt utrustad kan dörren bli en svag punkt i höljets tillförslutning.

Isolerade dörrar har ett lager av skummaterial eller en komprimerbar gummibulb applicerad runt dörröppningen, vilket fungerar som en packning för att skapa en säker tätning. Tidigare räckte det med vanliga, enkla spärrar för att säkra enstaka plåtdörrar. Men med ett ökande antal isolerade skåpdörrar behövs ny spärrteknik för att skapa en i det närmaste lufttät tätning för dörrpaneler med tjocklekar från 25 till 100 millimeter.

Dessutom använder dörrar till ingångsskåp nu bättre packningar som är styvare och svårare att komprimera vilket skapar ytterligare utmaningar för låssystemen.

Den lämpligaste lösningen för detta är en kompressionsspärr, som håller en panel eller hölje stängd med en nock och samtidigt komprimerar en packning runt insidan av dörren för att täta den. En av de huvudsakliga utmaningarna med att välja dessa spärrar är det oundvikliga faktum att spärrhandtaget måste penetrera dörren och skapa ett hål genom den isolerade väggen.

Ett sätt att minska eventuell värmeförlust är att välja spärrar med handtag som ger ett minimalt fotavtryck desingnmässigt för att minska storleken på hålet som måste gå genom panelen. En annan designfaktor är termisk ledningsförmåga; att välja spärrar som innehåller icke-metalliska isolerande komponenter kan bidra till ett termiskt avbrott.

Skåptillverkare kan behöva byta från enkla kamspärrar till kompressionsspärrar för att ta hänsyn till dimensionell variation i sina system. När utrustning överförs till installationsplatsen, kan höljets struktur komma att böjas, vilket hindrar dörrarna från att täta ordentligt. Kompressionsspärrar kan kompensera för dessa dimensionsförändringar och se till att dörren ändå är ordentligt tät.

Även om en kompressionsspärr är den rätta lösningen för en dubbelväggig dörrpanel med isolering, kan en olämplig installation av spärren klämma isoleringen för mycket. Detta kan potentiellt skada skummet eller plåtkonstruktion och skapa ett tomrum som skulle kunna minska isoleringsfaktorn eller förhindra att packningen tätar ordentligt. Det finns specialkamspärrar som är utformade för att undvika detta problem och som kan fästas ordentligt på dörren utan att klämma skumisoleringen när den är stängd.


Addera värden till värmesystem, ventilation och luftkonditionering med åtkomsthårdvara
Flerpunktsspärrsystem, som Southcos M3-serie, tillåter flera spärrpunkter; i toppen, botten och mitten av dörren att styras av ett ställdon, vilket ger en enkel åtkomstlösning och säkerställer att överdimensionerade dörrar är helt stängda när teknikerna utför sina uppgifter.

FÖRDELAR MED FLERPUNKTS LÅSSYSTEM

I vissa fall har dörrarna mycket stora dimensioner, vilket gör att en enda spärr kanske inte räcker till helt för att säkra dörren. Flerpunktsspärrsystem — som tillåter flera spärrpunkter i toppen, botten och på mitten av dörren som ska styras av ett ställdon — kan ge en förenklad åtkomstlösning för överdimensionerade dörrar.

Detta ger flera fördelar. Först och främst gör flerpunktslåsningssystem det enkelt att säkerställa att panelen är helt säkrad, efter ett teknikerbesök, med bara ett ställdon - istället för att behöva komma ihåg att säkra flera spärrar. De kan också vara billigare än att behöva köpa och installera två eller tre spärrar
eftersom endast ett ställdon krävs. Detta sparar också energi: även om det finns flera låspunkter,
finns det bara ett ställdon som måste gå genom den isolerade dörren.
Att lägga till flera spärrpunkter kan också förhindra potentiella säkerhetsproblem. Till exempel kan servicetekniker misslyckas med att stänga spärrar som är svåra att nå ordentligt, speciellt om de är placerade högt upp på dörr. När nästa tekniker öppnar de återstående spärrarna kan de trycksatta dörrarna öppnas förtidigt, vilket resulterar i skada. Att byta till ett flerpunktslåsningssystem eliminerar denna risk, samtidigt som det förbättrar isoleringen genom att färre antal hål behöver göras i dörren.

När du väljer flerpunktslåsningssystem är det viktigt att välja sådana som är utformade för att ha fjärrstyrda justerbara spärrelement för att kompensera för eventuella "spel" eller dimensionsvariationer i dörrens form.

Detta kan leda till situationer där huvudspärren som är fäst vid handtaget stängs på ett säkert sätt, men avlägsna spärrpunkter kanske inte greppar helt och komprimerar då dörrtätningen.

Ledande leverantörer av flerpunktsspärrar erbjuder en enkel lösning: efter att spärrarna har installerats kan den fjärrstyrda spärren justeras med en skruv för att säkerställa att alla spärrpunkter greppar helt på en gång.

Flerpunktsspärrar kan också ge ökad säkerhet. Interiören i HVAC-skåp som innehåller fläktar
blåser luft in i och ut ur utrustningen vilket kan generera i ett högt tryck. Detta kan vara skadligt för underhållstekniker om de öppnar en dörr som inte är helt säkrad.

Denna risk elimineras med väldesignade flerpunktsspärrar. Dessutom finns vissa spärrleverantörer som erbjuder inbyggda strömbrytare eller dörrlägessensorer i spärren som automatiskt stänger av HVAC-anläggningens fläktar när spärren är inkopplad, för att ytterligare skydda teknikern.

INTUITIV TEKNIK FÖR KAPSLINGSGJÄRN
Precis som spärrar är gångjärn en viktig komponent att komma åt i den övergripande utformingen av HVAC-höljet, men det går att göra med än att bara sammanfoga panelen med ramen. Möjligheterna med den senaste gångjärnstekniken ger designingenjörer nya alternativ för att förbättra prestandan och interaktionen hos paneldörrar.

Det är ofta så att när en underhållstekniker öppnar en skåpdörr vill de att den ska hållas öppen, medan de kommer åt och arbetar på en kontrollpanel eller utför underhåll av utrustning.

Istället för att lägga till ett yttre sekundär dörrstag för att hålla dörren öppen, gör spärrgångjärn att en dörr kan öppnas till en förinställd vinkel och klicka i.

Gångjärn med konstant vridmoment fyller samma funktion och ger smidig öppning. Dessa gångjärn möjliggör en intuitiv rörelse av dörren, håller den när som helst inom hela rörelseområdet, och kräver ingen vidare anstränging än den att öppna dörren.

Förutom att öppnas kan stora dörrar i vissa HVAC-system också behöva tas bort med enkla handgrepp till exempel då stor utrustning ska bytas ut eller uppgraderas. Det finns en rad tillgängliga avtagbara som har konstruerats för mycket enkel borttagning utan behov av verktyg, där dörren helt enkelt lyfts av sin ram.

VÄLJA RÄTT LEVERANTÖR
När du ska välja leverantör av gångjärn och spärrar kan det vara bra att arbeta med en
leverantör vars produkter är certifierade för ledande industristandarder, t.ex
som IP65 och NEMA4.

Dessutom finns det fördelar med att arbeta med ett företag som erbjuder expertstöd och råd om den bästa spärr- och gångjärnstekniken att använda för specifika skåpdesigner - speciellt de med isolerade dörrar som kräver åtkomstlösningar utformade specifikt för dessa applikationer.

Eftersom OEM HVAC-tillverkare fortsätter att förbättra designen och energieffektiviteten för sina skåpsystem, väljer de lämpliga låsnings- och gångjärnslösningar för att komplettera sina konstruktioner och få hjälp att uppnå den helhetseffektivitet, energibesparingar och förbättrad prestanda som den senaste generationens HVAC-system är
konstruerade för att tillhandahålla.

www.southco.com

Referenser:
1. Energy Information Agency, 2001. Commercial Buildings Energy Consumption Survey. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare