www.tillverkning-sverige.com
MAPLESOFT

Maple används för mikromotordesign hos Rotalink

ROTALINK anlitade Maple, den symboliska matematiska mjukvaran för tekniska program från Canadian-utvecklaren Maplesoft, för att simulera och designa en ny produkt för företagets AC miniatyrmotors räckvidd. Den reducerar marknadstid och utvecklingskostnader.

Maple används för mikromotordesign hos Rotalink
Storbritannienbaserade Rotalink är ett företag med 70 anställda, som designar och producerar miniatyrkraftöverföringsprodukter av stor omfattning: motorer, växellådor och manövreringselektronik. Variationsvidden av motorer inkluderar även kortslutna, ensidiga eller vändbara AC-motorer, permanenta eller hybridstegsmotorer samt DC borstemotorer med en kuggväxelmotors reaktionskraft från 0,01 till 10 Nm.

Tillämpningarna inkluderar varuautomater, automatiska återförsäljningsmaskiner, peristaltiska pumpar, kopieringsmaskiner. Rotalink har ett varierande och brett område av ovanliga marknadsorienterade produkter som inbegriper viktiga forsknings- och utvecklingsinvesteringar. Det stöds av grundläggande detaljstrategier som håller nere kostnaderna.

Den traditionella vägen att testa motorer är att bygga fysiska prototyper och därefter analysera deras prestanda. Med Maple har Rotalink nu möjligheten att under designfasen till fullo simulera motorns funktion.

- De matematiska differentialekvationerna som beskriver motorns rörelse är mycket komplexa. De omfattar rotorns tröghetsmoment, det sammanlänkande flödet (en tredje ekvation med grundläggande harmoniska komponenter), det spärrade vridmomentet (med en andra grundläggande överton) och den apterade spänningen med storleksordning och fas, säger John Lines, Teknisk Chef hos Rotalink.

Hela simuleringsmodellen av en ny AC-motor avsedd för peristaltiska pumpar utfördes på endast några få dagar.

- Vi vinner mycket på god teknisk service från personer som Dr Samir Khan vid Adept Scientific, engelsk återförsäljare hos Maple. Dr Khan och andra har hjälpt till med att effektivt använda dsolve-kommandot i Maple, som automatiskt väljer den rätta algoritmen för att lösa olika ekvationer för numeriska eller symboliska lösningar, tillägger Lines.

Plottingmöjligheterna i mjukvaran tillåter Rotalinks arbetslag att analysera hur den nya motorn uppför sig.

- Förklaringarna i Maples differentialekvation är de mest avancerade på marknaden. Tonvikten läggs på tillämpningar som elektriska motorer, elektroniska eller mekaniska system, berättar Dr Samir Khan.

Genom att använda Maple, hoppas Rotalink att det i de flesta fall inte längre ska vara nödvändigt att bygga prototyper, att kunna reducera utvecklingskostnader och ytterligare medverka till företagets mål att ombesörja för de mest kostnadseffektiva kraftöverföringslösningarna i miniatyr.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare