www.tillverkning-sverige.com
ABB News

REGENERATIVA DRIVENHETER OCH MOTORER FRIGÖR KRAFTEN I ENERGILAGRING MED SVÄNGHJUL FÖR ATT STABILISERA EUROPAS NÄT

ABB:s motorer och frekvensomriktare gör det möjligt för S4 Energys svänghjul i ett Nederländskt kraftverk att lagra och frigöra elenergi med maximal effektivitet. Innovativt hybridsystem kombinerar ett stort batterilagringssystem med svänghjul för att hålla nätfrekvensen stabil.

REGENERATIVA DRIVENHETER OCH MOTORER FRIGÖR KRAFTEN I ENERGILAGRING MED SVÄNGHJUL FÖR ATT STABILISERA EUROPAS NÄT

S4 Energy, en nederländsk specialist på energilagring, använder ABB:s regenerativa frekvensomriktare och motorer med högsta prestanda och energieffektivitet för att driva sina KINEXT svänghjul för energilagring, som utvecklats för att stabilisera Europas elnät. I ett energilagringsprojekt med 9 megawatt lagringskapacitet har sex svänghjul installerats i kombination med ett stort batteri för att skapa ett innovativt hybridlagringssystem i Heerhugowaard, cirka 35 kilometer från Amsterdam. Systemet, som är i full drift sedan april 2022, kan frigöra och lagra elenergi med en snabb respons för att hålla nätfrekvensen inom noggrant kontrollerade gränser för att säkerställa nätets stabilitet.

Förutom att stabilisera elnätet ger lagringssystemet också aktivt stöd till den lokala vindkraftparken Luna. Här fungerar det som en kortsiktig transient dämpare för att förhindra obalans i turbinernas elproduktion och förhindra produktionsbegränsningar. S4 Energys mål med detta pilotprojekt är att visa att nettointäkterna från vindkraft kan förbättras avsevärt genom att integrera ett energilagringssystem, vilket i sin tur gör vindkraftsprojekt mindre beroende av subventioner.

Varje KINEXT-enhet innehåller ett svänghjul med hög massa (5 000 kg) och stor diameter (cirka 2,6 meter), som snurrar relativt långsamt med en topphastighet på cirka 1 800 varv per minut. ABB:s motor och frekvensomriktare tar överskottselektricitet från nätet och använder den för att påskynda svänghjulets rotation, så att det lagras som rörelseenergi. När det behövs ett snabbt elenergitillskott för att upprätthålla frekvensstabiliteten omvandlar frekvensomriktarens regenerativa förmåga svänghjulets lagrade rörelseenergi tillbaka till elektricitet inom några millisekunder.

"Heerhugowaard-anläggningen är vårt senaste energilagringssystem, men vårt första som aktivt stöder en vindkraftspark. Vi är nu redo att accelerera vår verksamhet och utöka våra tjänster, och ABB:s expertis när det gäller att koppla ihop roterande energilager såsom svänghjul med frekvensomriktare och motorer har varit avgörande för att hjälpa oss att nå denna position", säger Dominque Becker Hoff, Director of Projects, S4 Energy.

"Det här projektet med S4 Energy är ett utmärkt exempel på ABB:s engagemang för att hjälpa till att minska koldioxidhalten i kraftverken", säger Marcel Zevenbergen, försäljningschef för System Drives på ABB Motion Nederländerna. "Kombinationen av svänghjul och batterier erbjuder det bästa av två världar med god potential att ytterligare öka lönsamheten för förnybara energiprojekt som vind- och solenergi. Dessutom är svänghjul en utmärkt lösning i många andra elektrifierings- och industriella tillämpningar."

www.new.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare