www.tillverkning-sverige.com
Regloplas

REGLOPLAS jetPulse-serien utökas med jetPulse 100L och flowControl för Effektiv kylning av krävande pressgjutna komponenter med hotspots

Krävande pressgjutna komponenter, såsom konstruktionskomponenter inom fordonssektorn (megacastings), ställer särskilda krav på temperaturregleringen, i synnerhet på kylningen av så kallade hotspots. JetPulse-systemet från REGLOPLAS erbjuder en pålitlig och ekonomisk lösning för att driftsäkert kyla hotspots i en pressgjutform med precision.

REGLOPLAS jetPulse-serien utökas med jetPulse 100L och flowControl för Effektiv kylning av krävande pressgjutna komponenter med hotspots


Punktkylning av så kallade hotspots i gjutformar är en etablerad process för att förbättra kvaliteten och de mekaniska egenskaperna hos komponenter med krävande geometrier och optimera cykeltiden. Trenden mot allt större komponenter, främst drivna av så kallade megacasts inom fordonssektorn, har ytterligare ökat behovet av precisa punktkylningssystem och höjt kraven. JetPulse-systemet från REGLOPLAS erbjuder en lämplig lösning för varje tillämpning, konfiguration och formstorlek. Som ett komplement till de beprövade temperaturregleringsenheterna och distributionssystemen för tryckvatten och olja från REGLOPLAS, får kunden en komplett temperaturkontrolllösning för sin pressgjutmaskin från en enda leverantör, inklusive mjukvaran för övervakning av hela systemet och med global lokal support och service.

Flexibel och anpassad efter behov

REGLOPLAS jetPulse-systemet erbjuder två enhetsstorlekar (30 l eller 100 l). Upp till sex multiJet-distributörer med 8 kanaler vardera kan anslutas per enhet. Dessa kyler tillförlitligt upp till 64 individuella hotspots med exakt noggrannhet och cykelstyrning. Systemet kompletteras med flödesövervakning av varje enskild kanal med REGLOPLAS flowControl. Systemet upptäcker tidigt problem i enskilda kylkanaler och undviker därmed kostnader på grund av kvalitetsproblem och kasseringar i ett tidigt skede. Ett Profibus-gränssnitt säkerställer enkel kommunikation mellan jetPulse-systemet och pressgjutmaskinen.

Kraftfull, intelligent och energibesparande

JetPulse 100L har en frekvensstyrd flerstegspump med låg ljudnivå med ett flöde på upp till 100 l/min och ett systemtryck på upp till 30 bar. Pumpen är utrustad med en energisparfunktion och är endast aktiv när kylning är igång. Med hjälp av intelligent teknik övervakar och styr systemet pumpens tryck, temperatur, flöde och effekt. Detta säkerställer utmärkt stabilitet och högsta grad av säkerhet under kylningsprocessen. Den intelligenta processövervakningen kontrollerar ständigt driftdata och signalerar avvikelser från individuellt definierbara gränsvärden innan fel uppstår. Automatisk övervakning av brott och läckage är integrerad i varje jetPulse-kylcykel. Detta stoppar pressgjutningsmaskinen omedelbart om en oregelbundenhet upptäcks för att förhindra eventuell skada på verktyget. Hela systemet styrs individuellt och parametras på ett enkelt och användarvänligt sätt med hjälp av pekskärmen på Siemens HMI-panelen, med lättbegripliga grafiskt assisterade displayer och representationer.Ekonomiskt komplett system från en enda källa


JetPulse-systemet erbjuder kunderna ett omfattande system med en sofistikerad komponentarkitektur från en enda källa. De robusta och kompakta enheterna kan enkelt och snabbt integreras i nya eller befintliga pressgjutningsanläggningar och levererar ökad processtillförlitlighet, bättre och stabilare produktkvalitet och kortare cykeltider för krävande komponenter med hotspots till låga investeringskostnader. jetPulse från REGLOPLAS ger lägre enhetskostnader och hög komponentkvalitet, vilket på ett hållbart sätt förbättrar konkurrenskraften.

www.regloplas.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare