www.tillverkning-sverige.com
norelem

norelems standardkomponenter med Hygienic DESIGN bidrar till att bygga en säker och effektiv framtid för livsmedelsindustrin

I en postpandemisk värld är hygienmedvetenheten lika hög som någonsin tidigare. En av de branscher som kämpar med hygien är livsmedelsindustrin och idag är det viktigare än någonsin att upprätthålla detta förnyade fokus på hygien. Här nedan beskriver Marcus Schneck, VD för norelem, hur norelems utbud av Hygienic DESIGN-produkter erbjuder flera fördelar för tillverkare av mat och dryck.

norelems standardkomponenter med Hygienic DESIGN bidrar till att bygga en säker och effektiv framtid för livsmedelsindustrin

Under de senaste två åren har det funnits ett nytt uppfräschat fokus på människors hälsa, vilket fått till följd att reglerna inom livsmedelsindustrin stramats åt. På grund av dessa strängare regler ser man på alla element i tillverkningen av mat och dryck med ny skärpa, från bästa praxis inom hälsa och säkerhet till implementering av material av högre kvalitet.

Även om dessa regler verkligen gör miljön säkrare för konsumenterna, kan det vara en utmaning för tillverkarna att faktiskt anpassa sig till dessa regler, både ur ett utförande- och kostnadsperspektiv. För vissa tillverkare ser det ut som att de skulle behöva byta ut många delar av ett tillverkningssystem på en gång. Det blir ett berg att bestiga eftersom skräddarsydda komponenter är dyra och kan ta lång tid i beställnings- och leveransprocessen. Det är här som norelems Hygienic DESIGN-standardkomponenter erbjuder en fördelaktig lösning.


norelems standardkomponenter med Hygienic DESIGN bidrar till att bygga en säker och effektiv framtid för livsmedelsindustrin
 
Fördelarna med Hygienic DESIGN-standardkomponenter
Att upprätthålla säkerhetsstandarderna för livsmedelsindustrin är absolut nödvändigt för dess framgång. Ett växande behov av livsmedelsproduktion innebär även att kunna underlätta och driva innovation inom säkerhetsstandarderna för denna industri, vilket är en av de viktigaste fördelarna med standardkomponenterna Hygienic DESIGN.

norelems Hygienic DESIGN-sortiment av standardkomponenter, såsom A4-kvalitetsprodukter i rostfritt stål, kan leverera de högsta hygienkraven samtidigt som tillverkningseffektiviteten ökar. Materialet som används för att tillverka komponenterna ger dem en längre livslängd. Dessutom är produkterna designade med speciella radier, övergångar, avfasningar och ytor utformade för att förhindra vätning - de är därför lätta att rengöra, om de behöver rengöras överhuvudtaget. Genom de minskningar av stillestånd och underhållstid som produkterna erbjuder kommer livsmedelsindustrin att kunna arbeta mer effektivt i framtiden.

Dessutom garanterar Hygienic DESIGN-standardkomponenterna minimal kontaminering från skadliga mikroorganismer som orsakar sjukdom eller försämrar produktkvaliteten, såväl som allergener, över produktionslinjer - och nu mer än någonsin är det avgörande att säkerhetsstandarder uppfylls, särskilt med det ökande behovet av livsmedelsproduktion, samt förnyat fokus på hälsa och säkerhet. Dessa produktspecifikationer strävar alla efter minskad underhållstid och ett renare, säkrare tillverkningsutrymme, vilket säkerställer en förlängd livslängd för maskinen totalt sett.

Förutom minskningen av underhålls- och stilleståndstiden, vilket ger mer ekonomiska produkter, bidrar dessa regler i sin tur till säkrare livsmedelsproduktion. Till exempel, genom visuellt detekterbar plast, kan förorenad mat identifieras snabbare. Dessutom kan förorening förhindras från att uppstå vid källan.


norelems standardkomponenter med Hygienic DESIGN bidrar till att bygga en säker och effektiv framtid för livsmedelsindustrin

Var och varför ska Hygienic DESIGN-produkter implementeras?
De strängare riktlinjerna för livsmedelstillverkning samt produkternas inbyggda fördelar har skapat en ökad efterfrågan på Hygienic DESIGN-produkter från tillverkarna. Förutom att implementera klassiska standardkomponenter som låsspakar eller inställningsbultar, implementerar tillverkare redan Hygienic DESIGN-produkter som skruvar, muttrar och justerbara fötter för att koppla samman maskindelar. I takt med att riktlinjerna blir strängare kommer det att krävas förändringar av tekniken, varför norelem kontinuerligt arbetar med att utöka Hygienic DESIGN-sortimentet under de kommande åren.

Därför väljer tillverkare standardkomponenter
Fördelarna med att använda standardkomponenter snarare än skräddarsydda komponenter vid tillverkning av mat och dryck är många. Det som förmodligen kommer att vara mest tilltalande för tillverkarna är minskningen av kostnader och designtid. Ett skräddarsytt system tillverkas givetvis på beställning och har en hög kostnad förknippad med det, medan standardkomponenter har stora lager och korta leveranstider. Dessutom har standardkomponenter garanterade funktioner och ett sammanställt antal speciella designegenskaper som radier och ytor. Men det mest fördelaktiga är utan tvekan att standardkomponenter snabbt och enkelt kan bytas ut vid behov av reparation, medan ett skräddarsytt system måste beställas om och driften måste ställas in.

När det kommer till att designa och välja Hygienic DESIGN-produkter måste konstruktörer och tillverkare ta hänsyn till gällande riktlinjer samt eventuell yttre påverkan, såsom kontakt med aggressiva medier, eller det temperaturområde som produkterna tål.

norelems Hygienic DESIGN-standardkomponenter spelar en viktig roll när det gäller att upprätthålla säkerhetsstandarderna för livsmedelsindustrin. Det är genom minskningarna av stillestånd och underhållstid som de gör branschen mer effektiv och genom produkternas förlängda livslängd, som de gör den mer hållbar. Med mer press på tillverkningen än någonsin tidigare, är det avgörande med innovationer som underlättar framtiden för livsmedelsindustrin. Detta sker bland annat genom produktutveckling - en roll som norelem är extremt stolta över att spela.

Hela Hygienic DESIGN-produktsortimentet finns i 2022 års upplaga av norelems THE BIG GREEN BOOK.

För mer information om norelems Hygienic DESIGN-standardkomponenter, besök www.norelem.se.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare