www.tillverkning-sverige.com
Norelem

Anpassning och flexibilitet utmärker norelems nya sortiment av utsugsslangar

För att ge verktyg och maskiner lång livslängd i produktionen erbjuder norelem, ledande leverantör av standardkomponenter, ett nytt sortiment av utsugsslangar för att säkerställa att maskiner kan hålla sig i topp.

Anpassning och flexibilitet utmärker norelems nya sortiment av utsugsslangar

De flexibla slangarna, som ingår i LOC-LINE®-sortimentet av modulära utsugsslangar, kan fästas på ett centralt utsugssystem eller industriella dammsugare. När de är fästa kan de placeras bredvid maskiner för att suga ut svavel, rök, smörjmedel, ånga, gaser och andra medier, vilka kan vara potentiellt skadliga.

Eftersom slangarna är konstruerade för maximal mångsidighet kan användarna förlänga eller förkorta deras längd efter behov med hjälp av modulära förlängningar. De kan också böjas och ändras, vilket möjliggör exakt positionering, och en rad munstycken och tillbehör kan kombineras för effektivt utsug. Fritt överhäng upp till 100 cm utan stöd är möjligt och 360° - slingor med en radie på upp till 150 mm kan formas. 

"I fabriker och produktionsanläggningar är det vanligt att man bortser från anläggnings- och maskinförslitning på grund av de hårda miljöer de utsätts för. Damm, skräp, ånga, rök, vätskor och mer kan långsamt ta ut sin rätt", säger Marcus Schneck, VD för norelem.

"För att förhindra detta och förlänga livslängden på maskiner är det viktigt att eventuella skadliga medier eller biprodukter från produktionsprocessen avlägsnas vid källan. Vårt nya sortiment av utsugsslangar är utformade för att göra just det."


Anpassning och flexibilitet utmärker norelems nya sortiment av utsugsslangar

De robusta slangarna är tillverkade av högkvalitativ POM (polyoximetylen) och är konstruerade för att motstå vibration så att de behåller sin position. De är lämpliga för användning vid temperaturer upp till 80°C och är resistenta mot syror under 65°C, alkoholer, aromatiska lösningsmedel, bensin, fett, kolväten, olja och saltlösningar.

POM är inte heller elektriskt ledande, och därför även lämpligt för användning på eroderingsmaskiner.  Antistatiska versioner finns också, och dessa typer har en specifik ytresistivitet på 1000 E3 Ω och en elektrisk resistivitet <6.000 E2 Ω.

För mer om norelem i Sverige och dess utbud av komponenter, besök https://www.norelem.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare