www.tillverkning-sverige.com
Ontop News

Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver konkreta, mätbara, kommunicerbara och relevanta mål och faktabaserad realtidsinformation för analys, insikt och beslut på alla nivåer i organisationen.

Optimal resursanvändning för hållbar tillverkning och produktivitet
OnTop digital gemba™ dashboards för effektiv kommunikation av produktionsdata

Storföretagen leder digitaliseringen med automatiserad insamling och analys av produktionsdata från produktionsflödena för att skapa faktabaserad information och kommunikation. Däremot går digitaliseringen trögt i små och medelstora tillverkningsföretag därför att många ser den som onödig, dyr, krånglig och personal- och investeringskrävande.

OnTop Smart Manufacturing AB erbjuder trådlös digitalisering av automatiserade och manuella tillverkningsprocesser till ett lågt och fast “allt-ingår”-pris och utan IT-installationer. OnTop™ MES Cloud är en molnbaserad helhetslösning med plug&play dataloggers för automatisk mätning, databearbetning, effektiv kommunikation och visuell styrning med OnTop digital gemba™ dashboards.

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Automatisk mätning och effektiv kommunikation av helt tillförlitlig realtidsinformation ger dem möjligheter att agera proaktivt på avvikelser. Kaizen eller ständigt förbättringsarbete underlättas av att medarbetarna använder digital gemba boards för att rapportera kommentarer och lämna förbättringsförslag och även delar statistik, vilket ökar medarbetarnas engagemang och den värdeskapande tiden. Ledning och operatörer får samma verklighetsuppfattning och kan samarbeta bättre, säger Per Johnsen, grundare och VD.

Goda exempel
Leax Falun AB är en ledande tillverkare av transmissionskomponenter för fordons- och gruvindustrin med en omsättning på ca. 600 miljoner kr. Fabriken tillverkar mer än 100 000 kompletta kardanaxlar per år samt andra komponenter och delsystem till fordonsindustrin.

Fabriken använder OnTop™ MES Cloud sedan åtta år för mätning, visualisering, operativ styrning och uppföljning av robotceller och manuell montering av axlar med blandad produktion och många omställningar mellan artiklar.

Operatörerna använder OnTop™ digital gemba dashboards™, dels vid sina celler för att köra produktionen effektivt och dels för daglig styrning och genomgång av produktionsläget. Systemet mäter produktion, OEE, cykeltider, störningar m.m. automatiskt och skapar faktaunderlag för det ständiga förbättringsarbetet samtidigt som operatörerna får mer tid för värdeskapande.

– Visualiseringen har resulterat i ökad produktivitet, säger produktionsledaren Mikael Lönn. Visualiseringen är tydlig och operatörerna kör produktionen med ett öga på produktionsmålen i realtid. Alla operatörer vill naturligtvis göra ett bra jobb och systemet hjälper dem att göra det.

Log Max AB är världsledande tillverkare av högteknologiska skördaraggregat till skogsindustrin och exporterar till 35 länder. Fabriken bygger ca. 500 kompletta skördaraggregat per år. Bolaget omsätter cirka 400 miljoner kr och ingår i den japanska Komatsu-koncernen.

Log Max AB använder OnTop™MES Cloud sedan drygt två år för mätning och operativ styrning av alla monteringsarbeten. Skördaraggregat av olika typer och utföranden platsbyggs på 16 stationer mot kundspecifikationer. Arbetsinnehållet varierar stort mellan olika aggregattyper och olika specifikationer.

– OnTop™ MES Cloud har ersatt alla tidigare hjälpmedel och vi skapar enkelt alla tillverkningsordrar med detaljerade monteringstider i systemet, säger produktionstekniker Fredrik Fröst.

Systemet visualiserar produktionsläget i realtid med använd tid resp. återstående tid samt olika statusflaggor per order och ingående arbeten på en stor OnTop gemba dashboard™ ute på verkstadsgolvet. Då går det exakt att se var man gått över tiden, hur det har gått för aggregatet, vad som är gjort och vad som är klart, säger Fredrik Fröst. Det är en viktig konkurrensfördel att leverera i rätt tid till kund och ”drag-and-drop”-funktionen möjliggör att vi snabbt också kan göra nödvändiga omprioriteringar utifrån olika omständigheter.

Systemet mäter alla monteringsarbeten automatiskt på varje order och uppdaterar standardtider för alla arbeten automatiskt efter statistisk dataanalys av verkliga tider, vilket upplevs som positivt och motiverande för montörerna som ständigt förbättrar monteringstiderna.

De uppmätta monteringstiderna är ett viktigt underlag för produktkalkyler, kapacitetsberäkningar m.m. och systemet skapar en omfattande statistik för detta.

– Vi får en bra koll på varför vissa montage tar längre tid än andra så att vi enklare kan hitta ”best practice” samt göra förbättringar för monteringspersonalen. Nya funktioner för avancerad simulering och planering av alternativa produktionslösningar tillkommer inom kort, avslutar Fredrik Fröst.

Faktaruta
OnTop™ MES Cloud -tjänsterna levereras av OnTop Smart Manufacturing AB i samarbete med Microsoft™ Azure™ sedan 2010.

www.ontop.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare