www.tillverkning-sverige.com
Ontop News

NYA SMARTA VERKTYG FÖR OPERATÖRER, TEKNIKER OCH LEDNING

OnTop är ett nytt och komplett IoT-system enligt Industri 4.0 med trådlös (LoRa 433 MHz) datainsamling och fullständiga webbtjänster för mätning, visualisering, proaktiv operativ styrning, uppföljning och effektivisering av produktionsflöden, - utrustning och monteringsarbeten.

NYA SMARTA VERKTYG FÖR OPERATÖRER, TEKNIKER OCH LEDNING

ONTOP LEVERERAS NYCKELFÄRDIGT FÖR ENKEL OCH SMÄRTFRI DRIFTSÄTTNING PÅ ENDAST NÅGRA TIMMAR OCH KRÄVER INGA INVESTERINGAR, INSTALLATIONER, UNDERHÅLL ELLER KONSULTTJÄNSTER.


Verktygen är enkla att använda och kräver nästan ingen tid tack vare 99 % automatiseringsgrad av alla funktioner.

*Operatörer vet alltid hur det går relativt målen, driftstörningar tidsstämplas automatiskt och kommenteras för det ständiga förbättringsarbetet.

*Produktionstekniker kan analysera cykeltider, genomloppstider etc. med hjälp av flexibla mätpunkter som de flyttar på 5 minuter.

*Ledningen får en överblick i realtid av produktionen m.a.p. produktionsläge, driftstatus etc. för operativ styrning och riktade insatser där de behövs.

*Visualisering på bildskärmar i hela företaget ger alla medarbetare information som de behöver i sitt arbete och visar även kunder och andra besökare att företaget har full koll i realtid.

ONTOP ÄR MODULÄRT OCH SKALBART FRÅN MIN. 5 MÄTPUNKTER (CELLER ETC.) OCH UTAN NÅGON ÖVRE GRÄNS. ALLA WEBBTJÄNSTER ERBJUDS GENOM BONNEMANG TILL MARKNADENS LÄGSTA TOTALKOSTNAD.

Referenser finns inom bearbetning och montering.


NYA SMARTA VERKTYG FÖR OPERATÖRER, TEKNIKER OCH LEDNING


NYA SMARTA VERKTYG FÖR OPERATÖRER, TEKNIKER OCH LEDNING

www.ontop-mes-se.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare