www.tillverkning-sverige.com
HMS Industrial Networks AB

HMS presenterar kommunikationslösningar för batterienergilagringssystem

HMS Networks presenterar nu flera kommunikationslösningar för den snabbt växande batterimarknaden. Battery Energy Storage Systems (BESS) kräver kommunikation för att ansluta till batterier och komponenter, kommunicera med elnätet, övervaka system på distans och mycket mer.

HMS presenterar kommunikationslösningar för batterienergilagringssystem

Batterienergilagringssystem (BESS) kan vara en av nycklarna för att lösa energikrisen och göra världen mer hållbar. Eftersom gröna energikällor, t.ex. vind och sol, inte alltid är tillgängliga kan stora batteriparker göra det möjligt att lagra energin för att använda när det finns mindre sol eller vind att tillgå.
 
BESS-system behöver kommunicera
Batterisystem är uppbyggda av battericeller som kombineras till batteripaket, som sedan kan kombineras i stora containrar. Dessa containrar kan i sin tur utgöra batteriparker stora som flera fotbollsplaner. Systemen kan använda nya eller återvunna batterier och innehåller många olika komponenter. Dessa stora batteriparker behöver emellertid stor kommunikationskapacitet för att fungera. HMS presenterar nu ett omfattande paket med kommunikationslösningar som är skräddarsydda för detta tillämpningsområde.

Felsökning och nätverksuppkoppling av CAN-baserade enheter
Eftersom batterimarknaden på många sätt är sprungen ur bilindustrin är CAN den kommunikationsstandard som valts för många system. På detta område erbjuder HMS en omfattande portfölj av kommunikationslösningar genom varumärket Ixxat ‒ för datoranslutning, nätverksuppkoppling, linjeutbyggnad, galvanisk isolering med mera.

Att skydda komponenter i nätverket är mycket viktigt, såväl mot externa källor (t.ex. blixtnedslag) som mot systemrelaterade problem (t.ex. växel-/likströmsbrus). Enhetsskydd är ett måste för att undvika skador.


HMS presenterar kommunikationslösningar för batterienergilagringssystem

Ixxat-produkter från HMS erbjuder CAN-baserade nätverk och enhetsskydd.

Nätverksgatewayer
Batterisystem kombinerar ofta en mängd olika utrustningar från olika branscher i ett och samma system ‒ batterier, batterihanteringssystem, PLC:er, branddetekteringsenheter eller luftkonditionering. För att få dessa enheter att kommunicera måste olika protokoll och nätverksstandarder sammankopplas. CAN, Modbus, BACnet, KNX och andra protokoll kan enkelt länkas via intelligenta gatewayer från HMS, som hanterar det viktiga datautbytet samtidigt som de även möjliggör centraliserad kontroll.

Dessutom kan dessa gatewayer selektivt filtrera, mappa och, vid behov, manipulera data för att realisera bästa möjliga datautbyte.


HMS presenterar kommunikationslösningar för batterienergilagringssystem

Nätverksgatewayer från HMS är väl lämpade för användning i BESS-system.

Moln/SCADA-anslutning samt fjärråtkomst
Intelligent nätverksuppkoppling krävs också för att kunna ansluta till molnlösningar eller SCADA-system. Denna anslutning kan göras med hjälp av SG-gatewayer (Smart Grid) från HMS, som stöder både energiprotokoll och industriella fältbussprotokoll, samt protokoll som krävs för molnanslutning.

SG-gatewayerna möjliggör central kontroll samt fjärråtkomst för prediktivt underhåll, loggning eller datavisualisering med hjälp av i4SCADA®-lösningen från det HMS-ägda företaget WEBfactory®. SG-gatewayerna tillhandahåller också robusta cybersäkerhetsfunktioner, t.ex. brandvägg, OpenVPN®, TLS-kryptering och användarhantering. Dessa skyddsåtgärder är oumbärliga för att skydda mot cyberattacker.


HMS presenterar kommunikationslösningar för batterienergilagringssystem

Ixxat® SG-gatewayer hanterar kommunikation mellan energi- och industriprotokoll medan WEBfactory i4SCADA möjliggör mycket anpassningsbar datavisualisering.


”Vi ser en snabbt växande efterfrågan på kommunikationslösningar i batterienergilagringssystem eftersom samhället som helhet vänder sig till mer hållbara energikällor som vind och sol”, säger Alexander Hess, General Manager på HMS Business Unit Ixxat. ”Kommunikation behövs för att få BESS-system att fungera, och HMS erbjuder en omfattande portfölj av industriella kommunikationslösningar för att lösa kommunikationsproblemen i dessa system.”

Lär dig mer i denna HMS-TechTalk-diskussion

Mer om kommunikation för batterienergilagringssystem: www.ixxat.com/bess

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare