www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK rullstyrningar minskar stillestånd i formblåsningsmaskiner

En tillverkare av PET-flaskor (polyetylentereftalat) tvingades ofta byta ut linjärstyrningarna på företagets formblåsningsmaskiner. Efter byte till NSK:s rullstyrningar i RA-serien har det inte förekommit några haverier på över ett år, vilket ger årliga kostnadsbesparingar i underhåll, reservdelar och stillestånd på 60 000 €.

Tillverkaren var missnöjd med antalet haverier i linjärstyrningarna på sina formblåsningsmaskiner och bjöd in NSK att undersöka flera felaktiga styrningar. Experternas analys identifierade orsaken till skada på ändhylsan, som uppstod på grund av korta slagrörelser i kombination med korta cykeltider, frekvent start-stopp-drift och ökad förskjutningskraft vid uppstart.

Med tanke på tillämpningens profil och den skada som ägde rum, rekommenderade NSK att PET-anläggningen installerade rullstyrningar ur NSK:s RA-serie. Dessa styrningar erbjuder bland annat mycket hög lastbärande kapacitet och rörelsenoggrannhet, extrem styvhet, jämn gång och lång livslängd under förhållanden med korta cykler och höga belastningar.

En viktig designfunktion hos RA-serien är dess distansbrickor, som har en återhållande funktion mellan var och en av rullarna. Dessa distansbrickor minskar rullskevhet och säkerställer jämn gång, samt lägre förskjutningskraft under uppstart.

Tillverkaren följde rekommendationen och utrustade på prov en av sina formblåsningsmaskiner med rullstyrningar i NSK RA-serien. Denna maskin gick i mer än ett år utan några problem eller haverier, vilket minskade kostnaderna för stillestånd till noll. NSK:s analys visade att enbart eftermonteringen resulterade i besparingar på 59 500 €.

Mot bakgrund av detta resultat valde PET-flasktillverkaren att uppgradera samtliga formblåsningsmaskiner.

1) En tillverkare av PET-flaskor drar nytta av NSK RA-seriens rullstyrningar på sina formblåsningsmaskiner. Foto: Shutterstock
 

NSK rullstyrningar minskar stillestånd i formblåsningsmaskiner
 
2) NSK RA-seriens rullstyrningar erbjuder hög belastningskapacitet och styvhet för att möta behoven för ett brett utbud av tillämpningar. Foto: NSK


NSK rullstyrningar minskar stillestånd i formblåsningsmaskiner

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare