www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK fördubblar lagerlivslängden i stränggjutningsmaskiner

Cylindriska rullager monterade på en stränggjutningsmaskin höll bara 1-2 månader innan de havererade hos en stor ståltillverkare i Europa. För att råda bot på situationen bjöd anläggningen in NSK:s experter för att granska tillämpningen och driftsförhållanden. Denna process ledde i slutändan till att företaget bytte till NSK:s tätade sfäriska rullager. De årliga besparingarna av lagerbytet blev 14 850€ i stillestånds- och underhållskostnader.

Maskinen i fråga producerar I-balkar med hjälp av en serie rullar för att upprätthålla trycket på profilen när det smälta stålet stelnar. Axelmonterade lager stödjer varje uppsättning rullar.

På stålverket smordes de cylindriska rullagren med olja via ett komplext rörsystem. Dock fick företaget höga underhållskostnader på grund av den tid som krävs för att koppla bort och återansluta rören efter varje lagerhaveri. På grund av den krävande tillämpningen (höga temperaturer, föroreningar, hög belastning) - såväl som maskinens konstruktion som förhindrade montering av större lager - var livslängden för de cylindriska rullagren bara 1-2 månader .

Som lösning föreslog NSK i sin analys att rullarna i ett segment försågs med tätade sfäriska rullager (60 totalt).

NSK:s lösning förlängde underhållsintervallen till 2-4 månader tack vare de tätade sfäriska rullagrens höga prestanda, vilket resulterade i betydande kostnadsbesparingar på 14 850 € (för bara ett enda segment i stränggjutningsmaskinen). Istället för enkelläppskonceptet med standardtätade sfäriska lager, kan NSK:s design dra fördel av en speciell utåtriktad, fjäderbelastad läpptätning gjord av nitrilgummi, vilket ger ett robust skydd mot inträngning av föroreningar.

Besparingen på 14 850 € hänför sig enbart till minskade stillestånds- och underhållskostnader. Men i verkligheten får ståltillverkaren många ytterligare besparingar. En annan kritisk faktor är till exempel att NSK:s tätade sfäriska rullager använder långlivat, temperaturbeständigt fett, vilket eliminerar kostnaderna för oljan. Dessutom är lösningen mer miljövänlig eftersom det inte finns något behov av att kassera förorenad olja, vilket leder till ytterligare besparing.

Mest anmärkningsvärt av allt är dock att fettet inte kräver påfyllning under det tätade NSK-lagrets livslängd, vilket innebär att demontering och återinstallation av oljerörsystemet inte längre behövs efter ett lagerfel, vilket avsevärt minskar tiden som krävs för underhåll . Totalt sett är tiden som krävs för att ersätta ett segment nu 10 timmar istället för 20 timmar.

När det gäller lagerdesign har NSK:s tätade sfäriska rullager symmetriska rullar och rullbanor för att förhindra belastningsproblem vid kontaktpunkterna under driftförhållanden med hög belastning. Dessutom säkerställer en speciell avfasningskonfiguration mjuk axiell rörelse av lagret vid den fria änden.

Så stor var framgången för projektet hos ståltillverkaren att NSK fick en order på 900 lager för att ersätta de befintliga cylindriska rullagren på alla segment i stränggjutningsmaskinen, vilket ökade besparingarna avsevärt hos företaget.

Standardsortimentet med NSK-tätade sfäriska rullager finns idag från 50 till 130 mm innerdiameter (90-280 mm ytterdiameter). Den maximala tillåtna avvikelsen är 0,5° enligt industristandard, medan den maximala driftstemperaturen är 80ºC, även om detta kan förbättras med tätningsmaterial och typ av fett som används. Som en sista punkt är den maximala hastigheten för NSK-tätade sfäriska rullager 8 m/s (fastställt av den tillåtna linjärhastigheten vid kontaktpunkten med tätningsläppen), vilket säkerställer dess lämplighet för andra tillämpningar som involverar högre driftshastigheter än stränggjutning.

1) NSK har fördubblat livslängden för lager i en stränggjutningsmaskin hos en stor europeisk ståltillverkare. Foto: Fotograf Engineer/Shutterstock


NSK fördubblar lagerlivslängden i stränggjutningsmaskiner

2) NSK:s tätade sfäriska rullager har symmetriska rullar och rullbanor för att förhindra kantbelastningsproblem. Foto: NSK
 

NSK fördubblar lagerlivslängden i stränggjutningsmaskiner
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare