www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s Super-TF sfäriska rullager ger lång livslängd i förorenade miljöer

Oförutsedda lagerfel i produktionskritiska maskiner och utrustning kan visa sig extremt kostsamma i reservdelar, arbetskraft och driftstopp, vilka har en negativ inverkan på lönsamheten. Dessa problem blir dessutom värre i förorenade miljöer, såsom de som förekommer i ståltillverkning. Därför väljer allt fler stålverk NSK:s Super-TF sfäriska rullager med lång livslängd. Dessa lager är tillverkade av ett specialutvecklat, egenutvecklat material och kan öka livslängden och drifttiden avsevärt.

NSK Super-Tough (Super-TF) lagerstål är ett egenutvecklat material som inte bara är idealiskt för tillämpningar med mycket hög belastning, utan har en beprövad förmåga att reducera flagningar från förorenat smörjmedel.

Lager i stålindustrin måste ofta fungera under förhållanden där metallpartiklar eller skräp lätt kan förorena smörjning. Dessa föroreningar skapar ojämnheter i lagerrullarnas ytor, där spänning koncentrerad runt dessa förändringar så småningom leder till sprickbildning och ytflagning.

NSK-forskning har visat att en hög nivå av kvarhållen austenit är ett extremt effektivt sätt att minska spänningskoncentrationen kring ytbucklor och förlänga livslängden. TF-tekniken i allmänhet är en unik värmebehandlingsprocess för att optimera nivån av kvarhållen austenit i lagermaterial. Emellertid har austeniten i sig en mjuk mikrostruktur, så för att möta behovet av större hårdhet med en högre nivå av kvarhållen austenit utvecklade NSK en teknik för att minska diametern på karbid- och karbonitridpartiklar i jämförelse med dem som finns i vanliga sätthärdade lager.

Super-TF-lagerstålet, med sin speciella kemiska sammansättning och speciella värmebehandlingsprocess, erbjuder imponerande livslängd. År 2017 certifierade testhuset DNV GL att när Super-TF-material används är det möjligt att förbättra den grundläggande dynamiska belastningen i rullager med 23%. Denna ökning motsvarar en fördubbling av utmattningstiden i jämförelse med lager av standardstål.

Bland de som drar fördel av TF-lagret är en ståltillverkare som upplevde lagerfel (24040 sfäriska rullager) i anläggningens kallvalsverk varje 3-4 månader. NSK-tekniker analyserade lagerhaverierna och fettproven som en del av sitt AIP Added Value Programme och upptäckte att valsverkets mycket förorenade driftsförhållanden låg bakom lagerfelen med kostsamma oplanerade avstängningar och produktionsstörningar.

Expertteamet från NSK rekommenderade byte till Super-TF sfäriska rullager för att få bukt med skräpkontaminering i smörjmedlet. Efter fyra månaders provkörning lämnade stålverket tillbaka lagren till NSK:s laboratorium för inspektion. En röntgenutmattningsanalys avslöjade en återstående livslängd på 29-50 månader tack vare överlägsen slitstyrka hos Super-TF-lagren.

Under de senaste åren har stålfabriken bytt sina valsverkslager endast en gång om året under planerat underhåll, vilket har lett till betydande besparingar i ersättningslager, driftstopp och underhållskostnader.

1) NSK Super-TF sfäriska rullager ger lång livslängd under förhållanden där smörjning lätt förorenas. Foto: sspopov/Shutterstock


NSK:s Super-TF sfäriska rullager ger lång livslängd i förorenade miljöer

2) Super-TF-lagerstål har en särskild kemisk sammansättning tack vare NSK:s egenutvecklade värmebehandlingsprocess. Foto: NSK
 

NSK:s Super-TF sfäriska rullager ger lång livslängd i förorenade miljöer

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare