www.tillverkning-sverige.com
Universal Robots News

UNIVERSAL ROBOTS ARRANGERAR VIRTUELLT EVENT FÖR LÄKEMEDELSBRANSCHEN

Nu kan chefer, specialister och andra yrkesgrupper inom läkemedels- och medicinbranschen få en inblick i robotarnas många möjligheter. Den 9 december kommer Universal Robots att hålla ett virtuellt nordiskt event. Universal Robots ser stor potential inom läkemedelsområdet och har höga förväntningar på eventet som redan nu väckt stort intresse.

UNIVERSAL ROBOTS ARRANGERAR VIRTUELLT EVENT FÖR LÄKEMEDELSBRANSCHEN

Nu slår automationsvågen på allvar mot läkemedels- och medicinindustrin. Med ett gemensamt nordiskt event fokuserar Universal Robots på de många robotalternativen inom bland annat packning och emballering. Eventet kommer att äga rum virtuellt den 9 december 2021 under titeln "Cobots in pharma and medico".

Ola Mellström, Universal Robots säljansvarig i Sverige, sätter ord på eventet:

  • Vi upplever en stor nyfikenhet på robotar inom läkemedels- och medicinområdet. De många tillbehörsalternativen i UR+-universumet ökar robotarnas användbarhet avsevärt, och gör att de får fotfäste i allt fler specialistfunktioner, säger Ola Mellström och fortsätter:
  • Nu samlar vi den senaste kunskapen inom området i ett virtuellt event, där våra gäster får ta del av en rad experter, presentatörer och utställare. Under eventet är det också möjligt att röra sig mellan de virtuella montrarna på vårt mässområde och få svar på specifika frågor angående automatisering.

UR+ är ett ekosystem där externa utvecklare kontinuerligt lägger till nya applikationer till UR-robotarna vilket möjliggör att de kan hantera en lång rad specialuppgifter.

BYGGER PÅ COVID-ERFARENHETER
I samband med de omfattande restriktionerna under pandemin höll UR ett virtuellt event med över 6 000 deltagare över hela Europa. Det är erfarenheterna från detta event som UR nu bygger vidare på och erbjuder därmed deltagarna ett väl beprövat koncept den 9 december.

– Vi upplever ett överväldigande intresse från hela Norden och det virtuella formatet gör det lättare att träffas över regionerna i en situation där Covid-19 fortfarande är närvarande i allra högsta grad. Vårt virtuella event är ett säkert och användarvänligt sätt att skaffa sig den senaste kunskapen och vi hoppas att så många som möjligt tar vara på möjligheten, säger Ola Mellström.

Under det virtuella eventet den 9 december kan du, förutom att träffa Ola Mellström, bland annat lyssna till Thomas Bach Nielsen, Head of Robotics & Advanced Automation på Novo Nordisk A/S, Casper Hansen, VD på Technicon A/S samt Dr. Carl Heltmut Coulon, Head of Future Manufacturing Concepts på INVITE GmbH.


UNIVERSAL ROBOTS ARRANGERAR VIRTUELLT EVENT FÖR LÄKEMEDELSBRANSCHEN

AUTOMATISERING I LÄKEMEDELSBRANSCHEN
De flexibla och samarbetsvilliga robotarna från UR, de så kallade cobotarna, kan till exempel avlasta anställda från betungande arbetsuppgifter vid förpackningslinjerna. Dessutom har pandemin satt press på branschens anpassningsförmåga, leveranskedjor och flexibilitet och mycket pekar därmed i riktning mot ökad automatisering. Kim Povlsen, VD för Universal Robots kommenterar:

– Skandinavien har skapat blomstrande sektorer inom såväl läkemedel som robotik. Det är fantastiskt att vi nu kan sammanföra dessa sektorer i ett virtuellt event och visa hur mycket cobotar kan bidra. Läkemedelsindustrin är en nyckelmarknad för Universal Robots i Norden och vi ser stor potential i att stärka innovationen tillsammans, säger Kim Povlsen.

Universal Robots uppmuntrar alla som är intresserade att anmäla sig till det virtuella evenemanget. Det är gratis att delta och du kan anmäla dig via denna länk.

www.universal-robots.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare