www.tillverkning-sverige.com
NSK

Självsmörjande spårkullager för dränkbara pumpar i kryogena miljöer finns nu från NSK

NSK har utvecklat rullningslager, som inte kräver extern smörjning, för användning i dränkbara pumpar som hanterar kryogena gaser såsom väte och LNG. Dessa rostfria lager med en hållare av självsmörjande fluorplast har fått en ökande användning i dränkbara pumpar från ledande tillverkare.

Allt fler projekt över hela världen använder väte som energikälla. Dessa projekt använder ofta speciella dränkbara pumpar som på ett tillförlitligt sätt kan pumpa gasformiga och flytande medier i kontinuerlig eller återkommande drift - vid låga temperaturer ner till runt -200°C.

I sådana pumpar är pumpaxelns dubbla lager en viktig komponent. Korrosionsbeständighet är väsentlig, och inget smörjmedel kan användas utöver media som finns runt lagret. Denna miljö är dock ogynnsam då den ställer höga krav på val av material. Dessutom måste lagren klara lång livslängd, även vid låga temperaturer.

NSK har därför utvecklat en serie spårkullager speciellt för dessa extrema driftsförhållanden, där ett antal egenskaper gör stor skillnad jämfört med konventionella pumplager. Exempelvis är den inre och yttre ringen gjorda av ett rostfritt stål anpassat till de speciella kraven för rullager.

En stabil lagerhållare, som upptar hela lagrets inre volym, ger styrning för rullelementen (även de gjorda av rostfritt stål), medan hållarmaterialet, en självsmörjande fluorplast, säkerställer låg friktionsdrift av lagret utan extern smörjning. Dessutom är den högpresterande fluorplasten extremt slitstark och erbjuder goda lågtemperaturegenskaper vid hastigheter upp till 3600 rpm. Hållaren är av tvådelad design med de två halvorna sammanfogade av nitar i rostfritt stål. I laboratorietester och i praktiken uppnår dessa spårkullager avsevärt längre livslängd än andra lager för denna tillämpning, till exempel de med en hållare tillverkad av hård fenolharts.

Dessa NSK-lager finns i olika storlekar (axeldiameter 30 till 100 mm) och är idealiska för användning i både större vätgaspumpanläggningar och decentraliserade tillämpningar, såsom vätgastankstationer.

Naturligtvis är lagren även lämpliga för pumpar som hanterar andra kryogena gaser som kväve.
 
NSK har utvecklat speciella axellager med en lagerhållare tillverkad av självsmörjande fluorplast för dränkbara pumpar som hanterar kryogena gaser och vätskor.


Självsmörjande spårkullager för dränkbara pumpar i kryogena miljöer finns nu från NSK

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare