www.tillverkning-sverige.com
Stauff News

TUMREGLER ÄR BRA, KONTROLLER ÄR BÄTTRE

För en läckfri anslutning av hydrauliska rörledningar krävs precision dessutom är monteringssäkerheten en viktig fråga. I sammanhanget anförs exempelvis regelbundet risken för över- och undermontering på grund av felaktiga åtdragningsvinklar.

TUMREGLER ÄR BRA, KONTROLLER ÄR BÄTTRE

Något som inte nämns lika ofta, men är lika viktigt är att monteringsverktyg måste inspekteras. Exempelvis föreskriver DIN 3859-2 att slitagekontroll av monteringsstöd vid färdigmontering av 24°skärringskopplingar måste ske efter var 50:e montering. För att utesluta en montering rekommenderar STAUFF att monteringsstödets 24° inre kon kontrolleras med ett koniskt bladmått. Då kan måttprecisionen avgöras exakt och till och med minimala avvikelser upptäcks tidigare än med en visuell inspektion. En annan fördel: Den som kontrollerar regelbundet behöver inte göra byten "för säkerhets skull" och drar in på onödiga utgifter. I synnerhet vid stora volymer är det värt att kontrollera slitaget exakt istället för att förlita sig på tumregler och visuella inspektioner. Ett tips: Smörj regelbundet monteringsstödets kon med olja, det skonar materialet.

Koniska bladmått kan erhållas styckvis för rördiametrar mellan 6 och 42 mm eller som ett set i en praktisk väska (FI-boxset med koniska bladmått 6-42). Våra koniska bladmått passar alla färdigmonterade stöd av typen FI-FK för manuell och FI-MFK för mekanisk färdigmontering med skärringsmonteringsmaskinen.

www.stauff.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare