www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s SWR-lager övervinner utmaningar vid stränggjutning

Lagren som används i stränggjutmaskiner måste tåla svåra driftsförhållanden som inkluderar höga temperaturer, tunga belastningar, extremt låga hastigheter, vatten/vattenånga och flis. Därför utsätts lagren ofta för slitage, flagning och sprickor, vilket gör att många stålverk valt att använda NSK:s sfäriska rullager SWR (Super Wear Resistant). Dessa avancerade lager ger flera gånger mer slitstyrka, flagningslivslängd och en hårdare ytterring än vanliga motsvarigheter tillverkade av AISI 52100 lagerstål.

Bland dem som åtnjuter fördelarna med NSK SWR-serien finns en internationell ståltillverkare som tidigare upplevde regelbundna lagerhaverier i sin stränggjutanläggning. Maskinen tillverkar stålplattor för vidare bearbetning, en process som involverar tunga laster som påverkar standardlagrets livslängd på grund av slitage och utmattning. Den genomsnittliga livslängden för maskinens lager var faktiskt bara 40-50 veckor.

För att förlänga lagerlivslängden och minska underhållskostnaderna tog anläggningen hjälp från NSK:s experter, som påbörjade en fullständig granskning av tillämpningen. NSK-teamet märkte att lagerfelen överensstämde med vanliga fel i stränggjutanläggningar som använder sfäriska standardrullager.

NSK:s analys innehöll en rekommendation att använda sfäriska rullager i SWR-serien, vilka använder ett specialutvecklat stål med mycket högre slitstyrka och utmattningsbeständighet. Slitstyrkan hos SWR-lager är tre gånger så stor som för AISI 52100 lagerstål, medan både flagningslivslängd och ytterringens hårdhet är fem gånger större, vilket bekräftats i stränggjutningstillämpningar sedan 2001. Dessutom kan NSK SWR-lager ersätta standard sfäriska rullager i stränggjutmaskiner utan att ändra axeln och arbeta effektivt med eller utan tätningar.

Det kan noteras att minimerad friktion på ytterringen hjälper till att förlänga lagerlivslängden. Denna faktor är viktig eftersom friktion på grund av differentiell glidning kan orsaka ojämnt slitage, flagning och sprickor, vilket tillsammans utgör cirka 80% av defekter som finns i den yttre ringen av sfäriska rullager vid ståltillverkning.

NSK föreslog ett hållbarhetstest med SWR-sfäriska rullager. Provkörningen blev mycket lyckad och visade att lagren levererade 60% längre livslängd, vilket ledde till imponerande årliga besparingar på 140 000 euro. Den totala summan kommer från minskning av både stillestånd på grund av lagerfel och arbetskraftskostnader för lagerbyte.

Resultat av denna storlek kan lätt uppnås i stränggjutmaskiner där standard sfäriska rullager helt enkelt inte är tillräckligt robusta för att klara de hårda driftsförhållandena. I dessa tillämpningar kan NSK:s expertteam hjälpa till att identifiera källan till problemet och rekommendera en lösning baserad på företagets beprövade SWR-serie.

Underhållspersonal och tekniker som har till uppgift att felsöka maskiner eller utrustning med rullager kan dessutom dra nytta av NSK:s Bearing Doctor-app. Detta verktyg ger information om korrekt lagerhantering, montering, smörjning och underhåll för att förhindra förtida fel. Appen innehåller också många bilder och ljudklipp för att hjälpa användare att diagnostisera lagerskador och möjliga orsaker.

Mer information om NSK:s serie med sfäriska SWR-rullager finns på: www.nskeurope.com/en/nsk-innovative-products/swr-spherical-roller-bearings

1) NSK SWR-rullager och hus på en axel från en stränggjutmaskin.


NSK:s SWR-lager övervinner utmaningar vid stränggjutning

2) Typisk flagning och sprickor i den yttre ringbanan på ett sfäriskt rullager från en stränggjutmaskin.


NSK:s SWR-lager övervinner utmaningar vid stränggjutning

3) Vanliga fel på sfäriska rullager som används i maskiner och utrustning vid ståltillverkning.


NSK:s SWR-lager övervinner utmaningar vid stränggjutning

4) Sfäriska rullager i NSK SWR-serien ger flera gånger mer slitstyrka än vanliga motsvarigheter.


NSK:s SWR-lager övervinner utmaningar vid stränggjutning
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare