www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK-lagren Self-Lube® sparar 292.000 euro hos stålverk

Vissa sektorer och tillämpningar ställer extra stora krav på lager. Ståltillverkning är ett sådant exempel eftersom den aggressiva driftsmiljön kan orsaka lagerhaverier och produktionsstopp. Extrema temperaturer, partikelföroreningar, stötar/tunga belastningar, vatten, vibrationer, höga hastigheter och snabb acceleration/retardation är bara några av de utmaningar som stålverkets lager måste klara. NSK:s RHP Self-Lube®-sortiment med lagerhus och insatser kan dock möta dessa utmaningar, vilket bekräftas hos ett större stålverk.

Det internationella stålverket i fråga hade upp till tre lagerfel per år på en roterande kolventil som användes i malmberedningsprocessen. Förutom kostnaden för utbyteslager innebar haverierna produktionsförluster, driftstopp och skador på tillhörande komponenter. Stålverket var tvunget att åtgärda dessa problem och tog kontakt med NSK.

NSK genomförde därför en fullständig granskning av tillämpningen, vilken inkluderade en temperaturundersökning och en rapport om lagerförhållandet. Granskningen visade att det aktuella lagret var otillräckligt för de höga processtemperaturerna, medan smörjmängderna och frekvenserna av smörjningen var felaktiga. Som lösning rekommenderade NSK en kundanpassad RHP Self-Lube® HLT lagerinsats i ett RHP Self-Lube® FC-hus av gjutjärn, plus en skräddarsydd adapterplatta och ett speciellt värmeisolerande distansdon.

RHP Self-Lube®-enheter består av två grundläggande komponenter, insatsen och huset. Varje enhet består av ett förseglat enradigt kullager med sfärisk ytterdiameter och utsträckt innerring monterad i ett högkvalitativt flänshus i en styv design. Det kan noteras att det sfäriska sätet reglerar eventuell initial feljustering vid montering.

Self-Lube®-insatser, som använder härdat, högkvalitativt stål för inre och yttre ringar, erbjuder också optimerad inre geometri, en tvådelad nitad höghållfast stålbur, högpresterande fett och hållbara silikontätningar. De Self-Lube® HLT-insatser som implementerats vid stålverket gör det möjligt att minska underhålls-, stillestånds- och utbyteskostnader vid drift upp till 180°C.

Enheterna finns tillgängliga med olika låsmetoder för tät montering på axel. Denna funktion kombinerat med ett komplett sortiment av tätningslösningar för alla miljöer gör NSK RHP Self-Lube® till en mycket mångsidig produkt. Som namnet antyder är smörjningsförmåga standard.

För de roterande ventillagren vid stålverket rekommenderade NSK:s expertteam även ändringar av smörjmängder och frekvenser. För att säkerställa korrekt tillämpning övervakade NSK monteringen av de nya lagren som en del av en testkörning.

Efter mer än 12 månader hade lagren ännu inte havererat, vilket gav en total årlig kostnadsbesparing för kunden på 292.136 euro. Denna beräkning inkluderar kostnadsbesparingar förknippade med minskat antal stillestånd på grund av lagerfel, färre lagerutbyten, reducerad lagerbytestid och att man slapp tryckluftskylning för att hjälpa till att kontrollera överhettningen av tidigare lager.

För ytterligare information om NSK RHP Self-Lube® lagerenheter: www.nskeurope.com/en/products/nsk-innovative-products/self-lube-units

1) Stålverket hade upp till tre lagerfel per år på en roterande kolventil som användes i malmberedningsprocessen.


NSK-lagren Self-Lube sparar 292.000 euro hos stålverk

2) NSK RHP Self-Lube® HLT-insatser hjälper till att minska underhålls-, stillestånds- och utbyteskostnader vid drifttemperaturer upp till 180°C.


NSK-lagren Self-Lube sparar 292.000 euro hos stålverk
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare