www.tillverkning-sverige.com
INTERROLL

Interroll utökar MPP (Modular Pallet Conveyor Platform) med flexibel och kraftfull kontrollösning

Sant'Antonino, Schweiz. Interrolls kraftfulla MultiControl, världens beprövade kontrollösning för pallhantering, kan nu också användas för automatiserad palltransport. När den används med MPP (Modular Pallet Conveyor Platform), förenar och förenklar denna lösning kontrollen av 400- och 48-volt/24-volt-enheter. Detta minskar avsevärt planerings- och installationsarbetet i materialhanteringsprojekt. Beroende på kundens krav kan systemintegratörer använda den för att implementera ett brett spektrum av automatiserade tillämpningar, från autonoma plug-and-play-palltransportbanor utan en PLC (programmable logic controller) till komplexa tillämpningar i Industry 4.0-miljön.Nya MultiControl för pallbanor är en styrenhet med flera protokoll (PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT) genom vilken upp till fyra drivenheter (dvs. 400 volt trummotorer eller RollerDrive samt motsvarande sensorer) kan integreras och kontrolleras på fältbussnivå. Interrolls integrerade transportbanelogik möjliggör att till exempel autonoma pallbanor och sådana med tryckfri ackumulering kan implementeras utan användning av en PLC, vilket drastiskt minskar den ansträngning som krävs för planering och driftsättning av ett stort antal standardtillämpningar inom pall logistik. Vid behov kan MultiControl också anslutas till en PLC för att centralt hämta löpande driftdata för pallbanan i realtid eller för att anpassa materialflödet till specifika kundkrav med lämplig programmering.

"Med den konsekventa utvidgningen av tillämpningsområden för MultiControl, som har blivit branschstandard för automatiserade transportsystem, drar våra kunder nytta av fördelarna med vår modulära plattformsstrategi, som är anpassad mellan lösningar och branscher. Implementeringen av automationskraven i palltransport är nu ännu enklare och effektivare. Som ett resultat förbättrar vi våra kunders konkurrenskraft - oavsett om de hanterar standardtillämpningar eller utmaningar i mycket komplexa nätverksdrivna miljöer”, säger Marcus Dörr, Head of Engineering and Development samt Global Product Manager på Interroll Conveyor GmbH.

MPP är den tekniska grunden för drivna pallbanor som kännetecknas av en mycket flexibel, modulär design. Beroende på pallbanans design och valet av pallmoduler kan pallar som väger upp till 1200 kg transporteras med en maximal hastighet på 0,5 meter per sekund. I kombination med autonomt manövrerande lagrings- och hämtningsmaskiner, överföringsvagnar och Pallet Flow-flödeslagringssystem, gör detta att mycket dynamiska och kompakta pallager kan ställas in med en hanteringshastighet på 100 pallar/timme per lagrings- och hämtningsmaskin eller transfervagn.
 
Nya MultiControl för pallbanor finns också med ett matchande och förkonfigurerat styrskåp, vilket ytterligare minskar planerings- och installationsarbetet. Den lanseras samtidigt över hela världen och kommer att levereras snarast.
 


Interroll utökar MPP (Modular Pallet Conveyor Platform) med flexibel och kraftfull kontrollösning
Interroll utökar MPP (Modular Pallet Conveyor Platform) med flexibel och kraftfull kontrollösning
 Beroende på kundens krav kan systemintegratörer använda MultiControl för att implementera ett brett spektrum av automatiserade tillämpningar, från autonoma plug-and-play-palltransportband utan en PLC (programmable logic controller) till komplexa tillämpningar i Industry 4.0-miljön.


  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare