www.tillverkning-sverige.com
SEEPEX

Underhållet av våra stora pumpar blir en barnlek

Rotor och Drive Joint Access för SEEPEX stora standardpumpar ger upp till 80 % tidsbesparing vid underhåll

Underhållet av våra stora pumpar blir en barnlek

SEEPEX skapar vid början av andra kvartalet 2021 direkt åtkomst. Med så kallad Rotor Joint Access (RJA) och Drive Joint Access (DJA) för den nya serien BNM ser företaget från Bottrop till att det numera räcker med en skruvnyckel för att underhålla stora standardpumpar med en egen komponentvikt på upp till 300 kg. För att inspektera de stora tungviktarna är det oftast viktigt att det kan göras på plats (Maintain in Place) utan specialverktyg och demontering av de befintliga rörledningarna. Pumpspecialisten och experten på digitala lösningar kan nu råda bot på det. RJA och DJA för stora standardpumpar gör att man kommer åt länken både på rotor- och drivenhetssidan. Därmed slipper man den ofta tidskrävande isärtagningen eller till och med komplett demontering vid underhållet.


Underhållet av våra stora pumpar blir en barnlek

Rotor Joint Access och Drive Joint Access för pumpar med öppen inmatningstratt har varit förebilden
De enskilda komponenterna för sådana pumpar väger ofta flera hundra kilo. För "jättarna" har man fram tills nu behövt plocka isär nästan hela pumpen för underhållet med allt från rörledningar, tryckstuts, stator och sughus. Ofta måste man till och med transportera den till en verkstad. Underhållet kan då ta flera dagar, vilket innebär stora kostnader och därmed en enorm "kraftansträngning" för anläggningens ägare.
RJA och DJA för den nya serien BNM från SEEPEX råder bot på det med en användarvänlig och kostnadsbesparande underhållsteknik för de stora modellerna med en egen komponentvikt på upp till 300 kg. Underhållslösningarna har utvecklats baserat på de redan etablerade Drive Joint- och Rotor Joint Access-lösningarna, vilka redan underlättar underhållet för pumpar med öppen inmatningstratt och redan där ger enkel åtkomst till länkar och tätningar.

Tekniskt har underhållslösningen för stora standardpumpar blivit löst på ett annat sätt än för pumpar med öppen inmatningstratt. Hos pumpar med öppen inmatningstratt ger två skjutbara huselement vid början och slutet av tratten åtkomst till länken på rotor- och drivenhetssidan. Vid de betydligt kortare blockpumparna klarar sig RJA och DJA med endast ett skjutbart huselement på rotoranslutningen. Den extra foten på sughuset gör det möjligt att komma åt länken på drivenhetssidan och tätningen. Det går då att ta ut hela den roterande enheten utan en extra skjutbar husdel på drivenhetssidan.


Underhållet av våra stora pumpar blir en barnlek

Lossa rotorn med en skruvnyckel
"RJA och DJA innebär en enorm lättnad i framtiden för mekanikerna på plats. Till och med amatörer kan underhålla pumparna. "Det går att lossa den roterande enheten med en enkel skruvnyckel och på så vis byta ut rotor och stator.", lovar Jörg Brune, ledare Mechanical Development and Innovation Strategies hos SEEPEX. Vid det gängse underhållet såsom byte av rotor, stator- eller glidringstätning räknar SEEPEX med en upp till 80 % drastiskt reducerad tidsåtgång. Detta motiveras med att flänsar och länkar kan förbli monterade. På så vis ökas drifttiden och återkommande, enkel inspektion och enkelt underhåll av slitdelarna med standardverktyg ger en störningsfri drift.


Underhållet av våra stora pumpar blir en barnlek

Patenterad lösning som är unik
För standardpumpar har man hittills separerat manschetternas spännband och demonterat länken. Vid återmonteringen måste länkarna sättas in igen, manschetten skjutas med mycket kraft över länken och manschetten fyllas med fett igen. De nya spännbanden fästs sedan igen med ett specialverktyg. Genom den speciella rotoranslutningen från SEEPEX är det möjligt att pumpens länkar förblir monterade vid rotorbytet. Den här lösningen är unik, hittills har andra tillverkare genomfört delningen bakom länken eller i mitten av kopplingsstången och måste ändå demontera länken för rotorbytet. RJA och DJA för stora standardpumpar är redan patenterat i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Danmark.

Innovationer för underhållet
SEEPEX befäster ännu en gång ledarskapet på marknaden inom området innovativa underhållslösningar med den här lösningen som finns från och med våren 2021. Hit hör redan Smart Conveying Technology (SCT), lanserat redan 2008, som än idag sätter standarder inom underhållet av mindre standard excenterskruvpumpar. RJA och DJA är en tub-statorbaserad underhållslösning för stora pumpar. SCT däremot är en tvådelad stator som gör det möjligt att montera och demontera pumpen med endast några få enkla handgrepp och på ett platssparande sätt. SEEPEX hör till de världsledande specialisterna inom området pumpteknologi. I produktportföljen finns excenterskruvpumpar, pumpsystem och digitala lösningar. SEEPEX erbjuder även innovativa lösningar för matning av låg- till högviskösa, aggressiva eller abrasiva medier. Företaget, grundat år 1972, har över 800 anställda i 70 länder, 423 medarbetare finns på huvudkontoret i Bottrop.

https://www.youtube.com/watch?v=ShkAZrOahHQ


  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare