www.tillverkning-sverige.com
Rockwell Automation News

NYA SÄKERHETSANORDNINGAR FRÅN ROCKWELL AUTOMATION GER BÄTTRE SÄKERHET OCH PRODUKTIVITET

Tillverkarna kan få nya insikter om verksamheten och säkerställa personalens säkerhet med smarta produkter som levererar livsviktiga data.

NYA SÄKERHETSANORDNINGAR FRÅN ROCKWELL AUTOMATION GER BÄTTRE SÄKERHET OCH PRODUKTIVITET

Tillverkarna kan utnyttja datakraften för att avsevärt förbättra säkerheten och produktiviteten med hjälp av två nya smarta säkerhetsanordningar från Rockwell Automation.

Nya Allen‑Bradley SafeZone 3 laserskanner med CIP Safety över EtherNet/IP och Allen‑Bradley GuardShield 450L ljusridå med tillägget CIP Safety över EtherNet/IP ger användarna tillgång till livsviktiga data för att få överblick över maskinens eller produktionslinjens status. Med de här anordningarna skapas smarta maskiner som tillhandahåller viktig information så att användarna kan övervaka maskintillstånd, öka drifttiden, förbättra flexibiliteten samt förbättra säkerheten och samtidigt sänka den totala ägandekostnaden.

De här smarta anordningarna levererar diagnostikinformation som kan ge värdefulla insikter, t.ex. var säkerhetsrelaterade haverier inträffar eller om personalen följer fastställda driftrutiner. Användarna kan utnyttja dessa insikter för att förbättra produktiviteten och hållbarheten för sin produktionsutrustning.

”För många tillverkare är det här nya sättet att förstå säkerhet inte bara en hjälp för att hålla personal och processer säkra. Det förbättrar också produktiviteten avsevärt”,
säger Lee Lane, vice president och general manager för Sensing, Safety & Industrial Components Business på Rockwell Automation. ”Traditionella säkerhetsanordningar levererar små eller inga datamängder. Smarta säkerhetsanordningar ger bättre synlighet över verksamheten och hjälper användarna att förstå processtillstånd, miljöförhållanden och andra faktorer som påverkar säkerheten och produktiviteten.”

Den nya laserskannern SafeZone 3 med CIP Safety ger områdesdetektering inne i en arbetscell. Med tillägget CIP Safety kan användarna sköta flera säkerhetszoner samtidigt i stället för att växla från den ena till den andra. Det utökar också skannerns räckvidd och ger viktiga diagnostikdata över en enda EtherNet/IP-anslutning.

Detta kan förbättra produktiviteten, t.ex. genom att larma personalen om de kommer i närheten av ett farligt område och förhindrar därigenom att maskinen saktas ner eller stoppas. CIP Safety ger dessutom mer tillgängliga diagnostikdata så att användarna kan uppmärksammas på vanliga fel, t.ex. förekomst av damm på skannerns lins.

Ljusridån GuardShield 450L med tillägget CIP Safety över EtherNet/IP skyddar personalen från skador i samband med farliga maskinrörelser. Med tillägget CIP Safety får användarna större åtkomst till diagnostikdata vilket förbättrar produktiviteten och flexibiliteten.

Användarna kan exempelvis se exakt vilka strålar som bryts på ljusridån för att få bättre kunskap om vad som orsakade ett driftstopp. De kan också ta stickprov av ljusbilden var 100:e millisekund för att spåra profilen hos de produkter som passerar den och identifiera eventuella kvalitetsproblem.

CIP Safety är en utökning av Common Industrial Protocol (CIP), applikationslagerprotokollet för EtherNet/IP. Smarta produkter som använder CIP Safety med teknik som t.ex. GuardLink förbättrar säkerheten och produktiviteten och förenklar ledningsdragningen. De ger också bästa integration med ett Allen‑Bradley Compact GuardLogix SIL3-styrsystem med hjälp av applikationen Studio 5000 Logix Designer.

Dessa och andra smarta produkter, t.ex. säkerhetskodaren 843ES och den universella kodarmodulen CompactBlock Guard Safety I/O, tillhör Rockwell Automations säkerhetssortiment som kombinerar enklare anslutning och kraftfulla data för smartare produktion med högre prestanda.

www.rockwellautomation.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare