www.tillverkning-sverige.com
TWK

Säkerhetskodare med ultrakompakta mått

Med TRK38 lanserar TWK en ultrakompakt single-turn magnetisk kodare avsedd för säkerhetsorienterade tillämpningar. Med en diameter på endast 38 mm och en längd på 38 mm är sensorn lämplig för montering i trånga installationsutrymmen. Säkerhetsnivån är hög: säkerhetskodaren känner av position och hastighet och uppfyller kraven i SIL 2 (IEC 61508) och PL d (EN 13849). De säkerhetsrelaterade signalerna överförs via ett certifierat EtherCAT FSoE-gränssnitt.

Säkerhetskodare med ultrakompakta mått

Hög effekttäthet i ett kompakt paket: Paketerbarhet har blivit en nyckelfaktor i många stationära och mobila maskiner. TWK:s nya produktutveckling kommer precis vid rätt tidpunkt. TRK38 single-turn magnetisk kodare mäter endast 38 x 38 mm (diameter x längd) och är därför extremt kompakt. Vikten är också mycket låg, ca. 60 gram.

Trots sitt kompakta utförande behöver användaren inte kompromissa med prestanda. TRK38 detekterar position och hastighet på ett säkerhetsinriktat sätt och uppfyller kraven i SIL 2 (IEC 61508) och prestandanivå d (EN 13849). Positionsupplösningen är 16 bitar per varv. Det certifierade EtherCAT FSoE-gränssnittet säkerställer tillförlitlig överföring av säkerhetsrelaterade signaler till styrenheten eller till ett säkerhetsrelä, liksom programmering av sensorn.


Säkerhetskodare med ultrakompakta mått

Säkerhetskodare med ultrakompakta mått
Kompakt, robust och säker: skräddarsydd TRK38-kodare för säkerhetstillämpningar

Trots sina mycket kompakta dimensioner och högkvalitativa design är TRK38 också konkurrenskraftigt prissatt med alternativa enheter som sinus-cosinus och inkrementella kodare. Och aluminiumhöljet och den övergripande designen möjliggör lång livslängd även under ogynnsamma förhållanden som vibrationer och stötar. Den kontaktfria, slitagefria mätmetoden bidrar väsentligt till detta.

Med denna egenskapsprofil är TRK38 lämplig för säkerhetstillämpningar i ett brett spektrum av användningsområden. Liksom många av TWK:s produktutvecklingar togs den fram efter kundförfrågan om en extremt kompakt men robust single-turn-kodare för säkerhetstillämpningar, eftersom de inte inte kunde hitta en lämplig sensor bland relevanta leverantörer.

TWK är väl förberedd för just sådana förfrågningar. På grundval av ett omfattande sensorprogram för krävande tillämpningar anpassar utvecklarna respektive basmodell till kundens individuella önskemål - till exempel med avseende på storlek, inkapsling, elektriska egenskaper, gränssnitt och ganska generellt för mekanisk och elektrisk integration i den omgivande konstruktionen. Detta gäller inte bara konventionella sensorer utan även de som utvecklats för funktionella säkerhetsuppgifter.

TWK tillverkar även sådana skräddarsydda sensorer i små mängder. Den globala distributionen skapar förutsättningar för ett nära samarbete under utvecklings- eller anpassningsprocessen, och den utomordentligt flexibla produktionen gör att man kan ta hänsyn till enskilda kunders önskemål vid tillverkningen av sensorerna. Det är därför tänkbart att TWK kommer att introducera ytterligare varianter av TRK 38, t.ex. med andra gränssnitt och kommunikationsalternativ.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare