www.tillverkning-sverige.com
Carrier

Carrier planerar att minska kundernas koldioxidavtryck med mer än ett gigaton(Gt)

Carrier sätter upp ambitiösa, nya hållbarhetsmål inför 2030 och strävar efter koldioxidneutralitet till 2030. Planerade investeringar ligger på mer än 2 miljarder dollar i hälsosamma, säkra och hållbara lösningar för byggnader och kylkedjor.

Carrier planerar att minska kundernas koldioxidavtryck med mer än ett gigaton(Gt)
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) tillkännager företagets första uppsättning av miljömässiga, sociala och styrande mål sedan det blev ett oberoende företag i april. Baserat på företagets vision att skapa lösningar som är viktiga för människor och vår planet, är Carrier inriktat på koldioxidneutralitet i sin verksamhet fram till 2030. Företaget strävar också efter att minska sina kunders koldioxidavtryck med mer än ett gigaton, med stöd av en planerad investering på mer än 2 miljarder dollar under de närmaste tio åren mot utveckling av hälsosammare, säkrare och mer hållbara bygg- och kylkedjelösningar.

“På Carrier tillämpar vi vår branschledande innovation för att bekämpa klimatförändringar genom nya energieffektiva produkterbjudanden och genom lägre utsläpp i vår verksamhet,” säger Dave Gitlin, President & CEO på Carrier. “Våra 2030-mål kommer att driva vårt företag till att vara en positiv katalysator för samhällsförändringar inom våra kompetensområden, inklusive hälsosamma byggnader och kylkedjan, samt i de samhällen där vi verkar runt om i världen.”

ESG-målen (Environmental, Social and Governance) 2030 inbegriper en omvandling av företagets verksamhet till att vara koldioxidneutralt samtidigt som man upprätthåller säkerhetsvärdena i världsklass, samt införandet av ledande hållbara designprinciper från tillverkning till slutet av livscykeln.

Ytterligare mål inkluderar följande:

• Uppnå kol- och vattenneutral verksamhet och leverera nollavfall till deponi från våra tillverkningsställen

• Upprätta ett ansvarsfullt försörjningskedjeprogram och bedöma viktiga leverantörer mot programkriterier

• Uppnå jämställdhet i ledande befattningar och en mångskiftande arbetskraft som representerar de samhällen där Carriers anställda bor och arbetar

• Påverka våra samhällen positivt genom säkra och hälsosamma inomhusmiljöer, lindra hunger och matsvinn samt erbjuda vår tid och vår kunskap

• Investera i STEM-utbildningsprogram som främjar mångfald och inkludering, och främja hållbarhet genom utbildning, partnerskap och program för klimatbeständighet

• Upprätthålla säkerhetsvärden i världsklass

Hela listan över Carriers 2030 ESG-mål finns på corporate.carrier.com. Carriers nya ESG-strategi och mål bygger på företagets resultat som beskrivs i 2020 ESG Report, som släpptes i juli. Rapporten beskriver Carriers ESG-satsningar 2019 mot 2020-målen och fungerar som en baslinje för många av 2030 års ESG-mål.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare