www.tillverkning-sverige.com
NSK

Ännu bättre driftsäkerhet med nya växellådslager för järnvägar

NSK bygger vidare på en lång framgångshistoria inom järnvägssektorn och har utvecklat en ny serie av lager för växellådor som ytterligare ökar den driftsäkerhet som redan uppnåtts av tidigare generationens produkter. Lagren, som kan användas för att stödja stora och små växlar i växellådor, är idealiska i både höghastighets- och låghastighetstillämpningar.

NSK:s nya lager för små växelaxlar levererar en helt ny nivå genom ännu högre tillförlitlighet och minskade underhållskrav. NSK:s lager för stora växelaxlar erbjuder också överlägsen tillförlitlighet - standardutbudet har utvidgats för att ge ett större antal storlekar för att möta olika kundbehov.

Växellådans lager utsätts för svåra förhållanden med frekventa stötar och vibrationer som härrör från hjulens beröring på spåren. Dessa tuffa förhållanden kräver regelbundet lagerunderhåll, vilket ofta är arbetskrävande. Montering och underhåll av koniska rullager, som vanligtvis används för att stödja kugghjul och drevaxlar, kräver tidskrävande justering av lagerspel av kunniga underhållstekniker. Arbetet resulterar i betydande ökning i behov av tid och arbetskraft som ökar de totala ägandekostnaderna (TCO) för järnvägsoperatörer.

Mot bakgrund av detta och för att möta efterfrågan på lösningar med ännu högre tillförlitlighet har NSK utvecklat nya lager som innehåller specifik teknik. Den övergripande effekten av NSK:s innovationer är att avsevärt förbättra hanteringen (endast små växellager), förlänga underhållsintervallen och bidra till lägre TCO.

En konstruktion med lågt underhåll är bland de viktigaste funktionerna i lagren för små växelaxlar. Kombinationen av de nya cylindriska rullagren och fyrpunkts kontakt kullagren eliminerar behovet av justering av lagerspelet, vilket förenklar både montering och underhåll. NSK levererar dessa lager med förinställt lagerspel, vilket gör det enkelt att uppnå mycket optimerade resultat.

En annan förbättring avser lagerhållarens hållfasthet, vilket är viktigt i tillämpningar där intensiva stötar och vibrationer är vanliga. Här har NSK utvecklat en speciell ringstyrd hållare med optimerade fickor som utnyttjar »R-formade» hörn. Denna nya design minskar spänningen i hållarens struktur med 75%.

De nya lagren för små växlar har också en inner ring som är speciellt värmebehandlad för att säkerställa dimensionsstabilitet, även under förhållanden med längre användning vid höga temperaturer. Extremt hög dimensionell stabilitet ger utmärkt krypdämpning, vilket förhindrar att lagret förskjuts längs axeln.

När det gäller serien koniska rullager med hög tillförlitlighet för stora växelaxlar har NSK lagt till ett antal standardstorlekar i linje med den växande efterfrågan. Tillverkare av utrustning för tågtrafik kan snabbt och enkelt integrera dessa brett testade standardlager i sina nya konstruktioner.

Stora järnvägsoperatörer i över 20 länder litar på NSK:s järnvägslager tack vare beprövad kvalitet och tillförlitlighet som bygger på över 100 års expertis.

NSK:s nya driftsäkra lager är idealiska för både höghastighets- och låghastighetstillämpningar.


Ännu bättre driftsäkerhet med nya växellådslager för järnvägar

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare