www.tillverkning-sverige.com
TETRA PAK News

Genom att förbättra utrustningens prestanda kan dryckesproducenten tillgodose högre försäljningsefterfrågan i en bred produktportfölj

Ökning av verkningsgraden för linjen från 86 % till 93 % och minskning av drifttiden ökar produktionen.

Genom att förbättra utrustningens prestanda kan dryckesproducenten tillgodose högre försäljningsefterfrågan i en bred produktportfölj

Denna mångfacetterade dryckesproducent i Amerika kontraktsförpackar för internationella varumärken och marknadsför även ett produktsortiment under eget namn. Tack vare den snabba försäljningstillväxten som är utspridd över ett stort antal lagerhållningsenheter (SKU) började man nå gränsen för sin produktionskapacitet. För att möta den ökade efterfrågan utan att investera i ny utrustning krävdes förbättring av verkningsgraden för linjen (LMME) och minimering av driftstopp.

Tetra Pak® Plant Care-avtal återställer utrustningen till grundskick, förbättrar utrustningens prestanda och stärker operatörens kunskaper

Ett Tetra Pak® Plant Care-avtal infördes och en platsingenjör (OSE) tilldelades på deltid. OSE genomförde en utvärdering för att återställa utrustningen till grundskick, samordnade underhållsaktiviteter och implementerade rekommendationer baserade på Tetra Pak Maintenance System (TPMS).

Avtalet förlängdes sedan med ytterligare två år och fler linjer inkluderades, med en prestationsgaranti för LMME (verkningsgrad för linjen). Tetra Pak levererade också kvalitetsutbildning för operatörer och labbpersonal.

Ett nära samarbete mellan kunden och Tetra Pak har spelat en viktig roll under implementeringen. Framför allt har anpassad utbildning och coachning förbättrat underhållet och ökat utrustningens prestanda.

www.tetrapak.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare