www.tillverkning-sverige.com
Moxa

Moxa hjälper användare öka industriell cybersäkerhet vid distansarbete

Moxa Inc., ledande inom industriell kommunikation och nätverk, har introducerat sin nya industriella cybersecurity-lösning som omfattar EtherCatch IEC-G102-BP-serien med IPS, EtherFire IEF-G9010-serien med nästa generations brandvägg och Security Dashboard Console säkerhetshanteringsmjukvara. Denna säkerhetslösning kommer att öka nätverkssäkerheten vid kritisk tillverkning och infrastruktur, vilket ger företagare möjlighet att snabbt och säkert återgå till det nya normala.

Moxa hjälper användare öka industriell cybersäkerhet vid distansarbete
När företag startar om produktionen efter att deras fabriker stått stilla i flera veckor eller till och med månader, inser de snabbt att det är svårt att driva produktionsprocesser som har utformats för att maximera effektiviteten. För att säkerställa att sociala distansriktlinjer följs omorganiseras processer för att minska uppgifter som kräver flera personer att utföra. Ansluta fler fältenheter, samla data och utföra fjärrövervakning för att öka produktionen har blivit det nya normala för företag. En ökning i samtrafik mellan OT (Operation Technology) och IT ökar dock också risken för attacker och ökar potentiella cyberhot mot de tidigare isolerade industriella nätverken. I slutändan blir utmaningar, som företag står inför när de ska starta upp igen, allt svårare.

Enligt World Economic Forum:s globala riskrapport 2020 utgör storskaliga cyberattacker och efterföljande nedbrytning av kritisk informationsinfrastruktur och nätverk en stor risk för den globala ekonomin. Eftersom världen kämpar för att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin, finns det också en pågående ansträngning att begränsa virtuella virus i industrimiljöer. Under de första fem månaderna 2020 har flera cybersäkerhetsincidenter påverkat kritisk tillverkning och infrastruktur. Till exempel stördes produktionsverksamheten inom verktyg, vård och tillverkningsindustri av attacker med skadlig programvara. Det är viktigt för företag att minska potentiella cybersäkerhetsrisker som kan hindra dem att få igång sin industriella verksamhet igen.

“Att öka produktionen för att täcka leveranser och efterfråga för den högteknologiska tillverkningsindustrin är nu den första prioriteringen för våra kunder. Våra kunder frågade oss hur man kan förbättra industriell nätverkssäkerhet samtidigt som verksamheten är igång. Vår industriella cybersecurity-lösning är svaret. Den innehåller kritiska IT-cybersecurity-teknologier som IPS (Intrusion Prevention System), en nyckelkomponent för fördjupade skyddsstrategier, vilken har anpassats specifikt för att skydda OT-nätverk från cyberhot utan att störa industriell verksamhet”, säger Minghao Cheng, Product Manager för Moxas Industrial Network Security Unit.

Eftersom systemtillgänglighet ofta är det viktigaste övervägandet för OT-system, kan IT-cybersäkerhetslösningar inte uppfylla kraven för att säkra industriella nätverk. Till exempel finns det OT-system som har äldre enheter och inte kan tillämpa säkerhetsuppdateringar trots att IT-säkerhetspolicyn har gjort det klart att säkerhetsuppdateringar bör vara tillgängliga och uppdateras vid behov. I vissa scenarier måste systemåtgärderna stoppas innan säkerhetsuppdateringar kan göras, vilket företagare tycker är mindre optimalt. Eftersom OT-system kommunicerar med industriella protokoll är denna kommunikation ofta osynlig och behöver skräddarsydd programvara för att tolka den. Ett mer effektivt tillvägagångssätt, till exempel OT-centrerad DPI (Deep Packet Inspection), behövs för att förhindra att verksamheten påverkas av cyberhot och attacker och för att säkerställa att företag kan komma tillbaka till det nya normala. Moxas industriella cybersecurity-lösning kan hjälpa till att ta itu med dessa utmaningar. Lösningen består av Security Dashboard Console (SDC) säkerhetshanteringsmjukvara, som proaktivt kan skydda OT-system från skadlig cyberaktivitet, snabbt åtgärda sårbarheter på påverkad OT-utrustning via virtuell lappning och förbättra synligheten i industriella nätverk.

Moxas industriella cybersecurity-lösning

Skydda OT-system från skadlig cyberaktivitet
EtherCatch-seriens industriella nästa generations IPS- och EtherFire-seriens industriella nästa generations brandvägg skyddar kritiska tillgångar som PLC och HMI i utkanten av OT-nätverk. EtherCatch och EtherFire, utrustad med OT-centrerad DPI-teknik, kan sniffa nätverkstrafik och ge användarna översyn av befintliga tillgångar och anslutningar, vilket hjälper administratörer och operatörer att förstå villkoren för nuvarande OT-system med noggrann beteendeövervakning och kontroll av cyberaktiviteter.

Mönsterbaserad virtuell lappning
Att utföra lappning minskar ofta signifikant ett systems exponering för cyberhot. Men det fortsätter att vara en kritisk utmaning i OT-miljöer. “Virtuell Patchning”-teknologi kan komplettera befintliga processer för lappningshantering genom att skydda mot sårbarheter. Virtuell lappning fungerar som ett agentfritt säkerhetsverktyg som nätverksadministratörer och operatörer snabbt kan använda för att avhjälpa sårbarheter på påverkad OT-utrustning.

Realtidssynlighet och central hantering
Moxas SDC (Security Dashboard Console) innehåller en intuitiv realtidsfunktion för administratörer och operatörer för att hantera EtherCatch- och EtherFire-serien från ett ställe. SDC kan orkestrera och automatisera säkerhetspolicy, övervaka nätverksaktivitet på ett ögonblick i realtid och utföra policy-, firmware- och mönsteruppdateringar snabbt till EtherCatch- och EtherFire-serien.

“Att komma tillbaka till det nya normala ökar utmaningarna med OT/IT-konvergens, speciellt för cybersäkerhet”, säger Samuel Chiu, General Manager of Moxa Networking Co., Ltd. “Pandemin leder till en acceleration i införandet av cybersäkerhet. Vi är starkt engagerade i att förbättra vår portfölj för att ytterligare hjälpa våra kunder på deras digitaliseringsresa. Våra kunder kommer att dra nytta av vår industriella cybersecurity-lösning med centraliserad hantering som är skräddarsydd för OT-nätverk, vilket möjliggör för IT-chefer, anläggningsansvariga och tillverkare att säkra anläggningar och fjärrarbetsplatser”.


Moxa hjälper användare öka industriell cybersäkerhet vid distansarbete
Moxas industriella cybersecurity-lösning inkluderar nätverkssäkerhetslösningar där EtherCatch IEC-G102-BP-seriens industriella nästa generations IPS och SDC-säkerhetshanteringsmjukvara nu är tillgängliga. EtherFire IEF-G9010-serien med industrins nästa generations brandvägg kommer att finnas tillgänglig under Q3 2020. För mer information, se produktdatablad eller besök https://www.moxa.com/Security

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare