www.tillverkning-sverige.com
Moxa

Moxa betonar satsning på säkra industriella nätverk genom IEC 62443-4-1-certifiering

Moxa Inc., ledande inom industriell kommunikation och nätverk med fokus på säkra industriella nätverk, meddelar att de har erhållit IEC 62443-4-1-certifiering avseende cybersäkerhetsstandarder.

Moxa betonar satsning på säkra industriella nätverk genom IEC 62443-4-1-certifiering
Certifieringstestningen och granskningen utfördes av LCIE Bureau Veritas och utfärdades av certifieringsorganet IECEE. Moxa har alltid varit involverad i cybersäkerhetsbranschen och var ett av de första företagen som globalt blev IEC 62443-4-1-certifierat av den världsledande aktören för gransknings- och certifieringstjänster.

IEC 62443-standarden Part 4-1 definierar en säker utvecklingslivscykel i syfte att utveckla och underhålla säkra produkter som används i industriella automations- och styrsystem. IEC 62443-4-1-certifikatet bekräftar att Moxa har implementerat en säker designmetodik från den första dagen i produktutvecklingsprocessen, som inkluderar fullständig säkerhetslivscykelhantering och patchhantering. Detta certifikat visar också Moxas förmåga att identifiera och möta sårbarheter och arbeta med kunder för att minska deras risker.

Enligt IDC:s senaste globala IT- och OT-Convergence-undersökning 2020 är de viktigaste motiveringarna för IT/OT-konvergens att förbättra driftsäkerhet och prestanda, sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten. En annan viktig iakttagelse från rapporten är att 48,8 % av IT- och OT-ansvariga anser att säkerhet är det största hindret för IT/OT-konvergens. Denna punkt belyser vikten som OT-företag lägger på säkerhet när de anammar Industry 4.0 eller Industrial Internet of Things (IIoT) för att avsevärt förbättra operativ effektivitet och produktivitet.

“Som svar på våra kunders oro har Moxa aktivt granskat säkerhetskraven i IEC 62443-standarder ända tillbaka till när de fortfarande var under utveckling 2016”, säger Samuel Chiu, VD för Moxa Networking Co. Ltd. “Genom att följa den strikta verifieringsprocessen enligt IEC 62443-standarder tillhandahåller Moxa inte bara lösningar av industriell kvalitet utan fastställer också att säkerhet är en del av DNA:t i företagets driftsäkra nätverkslösningar under hela produktutvecklingsprocessen. Vi ger våra kunder utfästelser att de säkert kan ansluta sina tillgångar till Moxas lösningar och vara övertygade om att de smidigt kan köra sin verksamhet.”

Moxa har också följt framväxande bästa praxis för cybersäkerhet för att säkerställa att företagets lösningar fungerar harmoniskt med de senaste tekniska innovationerna inom edge-enheter samtidigt som de senaste cyberhoten minskas. En av de bästa metoderna delas i artikeln Enhancing ICS Cybersecurity in the Software Development Lifecycle. Den här artikeln, som finns på bloggen ISA Global Cybersecurity Alliance, är författad av SZ Lin, Assistant Project Manager vid Technology and Research Corporate Division på Moxa. Lin var den första personen i Taiwan som tilldelades ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert Certificate. Förutom Lin påpekade Felipe Sabino Costa, ISA cybersäkerhetsinstruktör och Moxa LATAM Industrial Cybersecurity Expert, några viktiga kriterier i sin artikel Can a Solution Provider Handle Industrial Cybersecurity? 8 Questions to Ask. Hans artikel finns också på bloggen ISA Global Cybersecurity Alliance och har hjälpt företag att utveckla verksamhetskritiska lösningar som inkluderar cybersäkerhet.

Innan Moxa erhöll IEC 62443-4-1-certifikatet i maj 2020 har Moxa följt utvecklingen av standarden i fem år och har designat sina produkter i enlighet med dess riktlinjer. Dessutom har Moxa spenderat stora resurser på att utbilda marknaden om vikten av standarden, men också hur man bäddar in dess principer i alla faser av företagets hård- och mjukvaruutveckling. Först när medvetenheten om cybersäkerhet ökar kan säkerheten i det industriella nätverket förbättras. Med tanke på detta kommer Moxa att fortsätta investera i cybersäkerhet och arbeta nära sina kunder för att säkerställa att "secure by design"-lösningar kan implementeras framgångsrikt.

www.moxa.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare